Kontaktuppgifter till kårer och studieråd för program vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 19 juni 2014

Kårer/studieråd

Lantmästarkåren (vice ordf) LMK-viceordforande@stud.slu.se
Ultuna studentkår (vice ordf) uls_utb@stud.slu.se 

Studieråd

BioLivs uls_bioliv@stud.slu.se
BioM uls_biom@stud.slu.se
Ekonområdet uls_ekonom@stud.slu.se
Landsbygdsutvecklingsrådet uls_lbu@stud.slu.se


Kontaktinformation