Institutionsstudierektorer vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 12 februari 2020
Institutionen för akvatiska resurser Andreas Bryhn
Institutionen för ekologi Joachim Strengbom
Institutionen för ekonomi Tina Ericson
Institutionen för energi och teknik David Ljungberg
Institutionen för molekylära vetenskaper

 
Mikael Pell, bitr Anders Sandström

Institutionen för mark och miljö 

Magnus Simonsson,
Jan Eriksson
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap Gun Bernes
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Malin Elfstrand
Institutionen för stad och land Helen Arvidsson
Institutionen för vatten och miljö Ulf Grandin

Institutionen för växtbiologi

Anna Westerbergh
Per-Olof Lundquist 
Institutionen för växtproduktionsekologi Ida Karlsson
   

Kontaktinformation