Programstudierektorer för program inom PN-NJ

Senast ändrad: 12 augusti 2019

Programstudierektorer och utbildningshandläggare vid NJ-fakulteten

Programstudierektorer för PN-NJ:s program

Program Namn
Yrkesprogram  
Agronom - ekonomi Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
Agronom - landsbygdsutveckling Katarina Pettersson
    biträdande PSR Patrik Cras
Agronom - livsmedel Sabine Sampels
    biträdande PSR Per-Olof Lundquist
Agronom - mark/växt Anna Berlin
    biträdande PSR Karin Hamnér
Civilingenjör i energisystem Stephan Köhler
    biträdande PSR Cecilia Sundberg
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik Stephan Köhler
    biträdande PSR Cecilia Sundberg
Lantmästare Catharina Alwall Svennefelt 

 

 
Magisterprogram, 60 hp  
Livsmedelstillsyn Mattias Eriksson
   
Kandidatprogram, 180 hp  
Agrar ekonomi Lovisa Nilsson
   biträdande PSR Ruben Hoffmann
Biologi och miljövetenskap Tobias Vrede
    assisterande PSR Ulf Grandin
    biträdande PSR Gunnel Alvenäs
Ekonomi - hållbar utveckling Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
Livsmedelsprogrammet Sabine Sampels
    biträdande PSR Per-Olof Lundquist
Politices kandidat - hållbar utveckling Patrik Oskarsson
Samhällsutveckling - landsbygd Katarina Pettersson
    biträdande PSR Patrik Cras
Växtodlingsprogrammet Anna Berlin
    biträdande PSR Karin Hamnér

 

 
Masterprogram 120 hp  
AFEPA Ruben Hoffmann
   biträdande PSR Lovisa Nilsson
Agrar ekonomi och företagsledning Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
EnvEuro Tobias Vrede
    assisterande PSR Ulf Grandin
    biträdande PSR Gunnel Alvenäs
Hållbar utveckling Örjan Östman
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning Katarina Pettersson
    biträdande PSR Patrik Cras
Miljöekonomi och företagsledning Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
Miljökommunikation och naturresurshantering Camilo Calderon
Mark, vatten, miljö Anna Berlin
    biträdande PSR Karin Hamnér
Sustainable Food Systems Sabine Sampels
   biträdande PSR Lotta Nordmark

GU-handläggare för PN-NJ:s program

Program Namn
Yrkesprogram  
Agronom - ekonomi Zsuzsanna Sundström
Agronom - landsbygdsutveckling Zsuzsanna Sundström
Agronom - livsmedel Johanna Nilsson
Agronom - mark/växt Eva Andersson Björkman
Civilingenjör i energisystem Zsuzsanna Sundström
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik Zsuzsanna Sundström
Lantmästarprogrammet Johanna Nilsson

 

 
Kandidatprogram  
Agrar ekonomi Zsuzsanna Sundström
Biologi och miljövetenskap Eva Andersson Björkman
Ekonomi - hållbar utveckling Zsuzsanna Sundström
Livsmedelsprogrammet Johanna Nilsson
Politices kandidat - hållbar utveckling Johanna Nilsson
Samhällsutveckling - landsbygd Zsuzsanna Sundström
Växtodlingsprogrammet Eva Andersson Björkman

 

 
Masterprogram  
AFEPA Zsuzsanna Sundström
Agrar ekonomi och företagsledning Zsuzsanna Sundström
EnvEuro Eva Andersson Björkman
Hållbar utveckling Johanna Nilsson
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning Zsuzsanna Sundström
Miljöekonomi och företagsledning Zsuzsanna Sundström
Miljökommunikation Johanna Nilsson
Hållbara livsmedelssystem Johanna Nilsson

Mark, vatten och miljö

Eva Andersson Björkman
   
Bastermin  
Nyckel till natur och miljö Johanna Nilsson

Kontaktinformation

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se