Programnämnder

Senast ändrad: 17 mars 2023

Programnämnderna bereder förslag om utbud och dimensionering av utbildningsprogram samt utbildningsplaner, beslutar om kursplaner och kurstillfällen, utser programstudierektorer m.m. inom sina respektive ansvarsområden .

Landskap och trädgård

Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT)

PN-ordförande tillika prodekanus med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: Karl Lövrie, 040-415439, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Alnarp.

Programstudierektorer (PSR) inom PN-LT

Information: Utbildningsledare Annica Thomsson, 040-415003, LTV-fakultetens kansli, Box 55, 230 53 Alnarp.

Naturresurser och jordbruk

Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN-NJ)

PN-ordförande tillika prodekanus: Jon Petter Gustafsson, 018-671284, institutionen för mark och miljö, Ultuna.

Programstudierektorer (PSR) inom PN-NJ

Information: Utbildningsledare Helena Eklund Snäll, 018-672242, NJ-fakultetens kansli, Box 7082, 750 07 Uppsala.

Skog

Programnämnden för utbildning inom skog (PN-S)

PN-ordförande tillika vicedekanus med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: Ola Lindroos, 090-7868636, institutionen för skogens biomaterial och teknologi, Umeå.

Programstudierektorer (PSR) inom PN-S

Information: Utbildningsledare Anders Jäderlund, 090-7868466, S-fakultetens kansli, Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå.

Veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH)

PN-ordförande tillika vicedekanus med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå: Johanna Penell, 018-673413, institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala.

Programstudierektorer (PSR) inom PN-VH

Information: Utbildningsledare Karin Camp, 018-672665, VH-fakultetens kansli, Box 7084, 750 07 Uppsala.


Kontakt