Beslut i utbildningsfrågor

Senast ändrad: 25 januari 2024

Här finns utbildningsrelaterade beslut från rektor, styrelse och utbildningsnämnd i kronologisk ordning.

2023-03-08

Beslut om antal nybörjarplatser på program 2023 (rektorsbeslut)

 

2022-12-13

Handlingsplan för breddad rekrytering och breddat deltagande för utbildning på grund- och avancerad nivå 2022-2025 (Utbildningsnämndens beslut)

2022-11-14

Rapport systemperspektiv och tvärvetenskap i SLUs utbildningar (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2022-08-22

Omfördelning av utbildningsplatser inför hösten 2022 (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2022-07-01

Beslut om antagningstal för program inför
antagningsomgång HT22 (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

Bilaga 1: Komplettering av övergångsbestämmelser - slutdatum för avveckling av utbilndingsplaner (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

Komplettering av övergångsbestämmelser – Slutdatum
för avveckling av utbildningsplaner (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2022-06-23

Ny utbildningsplan för Plant Biology for Sustainable
Production – Master’s Programme (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2022-06-16

UTBILDNINGSHANDBOK – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU. Ändringar läsåret 2022-23.  (bilaga till utbildningsnämndens ordförandebeslut; träder i kraft 2022-08-29)

2022-06-16

SLU:s programutbud för läsåret 2023/24 på grund- och avancerad nivå (styrelsebeslut)

2022-03-29

Beslut om antal nybörjarplatser inkl. tekniskt
överintag i antagningsomgångarna MASTERHT22
och IKHT22 (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2022-03-18

Beslut om antal nybörjarplatser på program 2022 (rektorsbeslut)

2022-03-03

Beslut om ändringar avseende studieavgifter och återbetalning av studieavgifter (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2022-02-17

Beslut om SLU-gemensamma programvärderingar (utbildningsnämndens beslut)

2022-02-17

Anvisningar och annan corona-relaterad information för studierektorer och lärare: https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/information-om-corona/corona-information-rad-faq-psr-larare/ 

2021-10-06

Masterprogram läsåret 2022/23

Separat antagning av studieavgiftsskyldiga studenter
(SEPA) till internationella program med
undervisningsspråk engelska

2021-09-10

Tilläggsbeslut avseende anvisningar för undervisning och examination höstterminen 2021 med anledning av covid-19-pandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2021-08-25

Utseende av studentombud vid SLU (rektorsbeslut)

2021-06-23

UTBILDNINGSHANDBOK – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (bilaga till utbildningsnämndens ordförandebeslut)

Revidering av Utbildningshandboken – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2021-06-17

SLU:s programutbud för läsåret 2022/23 på grund- och avancerad nivå

2021-06-03

Anvisningar för undervisning och examination höst-terminen 2021 med anledning av covid-19-pandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2021-05-10

Fastställande av resurstilldelning för magisterprogrammet Livsmedelstillsyn (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2021-04-20

Inrättandet av studentombud vid SLU (rektorsbeslut)

Antal nybörjarplatser på program 2021 (rektorsbeslut)

Strategi för SLU:s arbete med breddad rekrytering
och breddat deltagande 2021-2025 (rektorsbeslut)

2021-04-08

Ytterligare förlängda anvisningar för undervisning och examination med anledning av den pågående covid-19-pandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2021-03-25

Ämnesbeskrivningar för SLU:s huvudområden  (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2021-02-05

Förlängda anvisningar för undervisning och examination med anledning av den pågående covid-19-pandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2020-12-11

Förlängda anvisningar för undervisning och examination med anledning av den pågående covid-19-pandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2020-11-26

Reviderade anvisningar för undervisning och examination med anledning av den pågående covid-19-pandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2020-10-28

Fortsatta anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-pandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2020-10-05

Tillfälligt undantag från anvisningarna med anledning av den pågående covid-19-pandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2020-09-16

Tillägg till anvisningar för undervisning och examination på grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-pandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2020-09-10

Lokal examensordning – regler för examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU inkl. examensbeskrivningar

2020-06-16

SLU:s programutbud för läsåret 2021/22 på grund- och avancerad nivå (styrelsebeslut)

2020-06-08

Universitetsövergripande inriktningsbeslut gällande tjänsteresor och möjlighet till arbete i hemmet från 15 juni 2020 (rektorsbeslut)

Universitetsövergripande inriktningsbeslut gällande undervisning och examination från 15 juni 2020 med anledning av den pågående covid-19-pandemin (rektorsbeslut)

Nya anvisningar för undervisning och examination inom utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående covid-19-pandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2020-05-25

Uppdaterade anvisningar för undervisning och examination på distans inom utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående coronapandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2020-05-15

Fortsättningsgaranti

Fortsatta utvecklingsmedel i fördubblingsprojektet

Övergångsregler med anledning av vissa förlängda yrkesexamina

Revidering av Utbildningshandboken – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

2020-03-30

Övergång till undervisning och examination på distans inom utbildning på grund- och avancerad nivå, med undantag av VFU, med anledning av den pågående coronapandemin (rektorsbeslut)

Anvisningar för övergång till undervisning och examination på distans inom utbildning på grund- och avancerad nivå med anledning av den pågående coronapandemin (utbildningsnämndens ordförandebeslut)

2019-10-14

Utbildningsplaner för vissa masterprogram

2019-09-26

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2020/21

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Antagningsordningens beslutsdokument

 2019-07-09

UTBILDNINGSHANDBOKEN
Beslutsdokument
Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (fastställd version)

2019-06-19

Huvudområden för generella examina på grundnivå och avancerad nivå

2019-05-16

Huvudområden, förkunskaper, progression, examenskrav och examensbenämningar

Utvecklingsmedel i fördubblingsprojektet

2019-04-29

Delfinansiering av visst utvecklingsarbete i fördubblingsprojektet

2019-02-20

Insatser för att fördubbla antalet studenter vid SLU

2019-02-14

Utbildningsplaner för landskapsingenjörsprogrammen

2018-12-18

Antal nybörjarplatser på utbildningsprogram 2018 och 2019

2018-12-11

Färdplanens åtgärder för fördubblat antal SLU-studenter – enligt utbildningsnämndens beslut 2018-12-11 inkl principer för namngivning av utbildningar

Ny utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet – Alnarp

2018-10-11

Utbildningsplaner för masterprogram

2018-10-09

Utbildningsplan för skoglig ekologi och hållbar skötsel – masterprogram

2018-09-27

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2019/20

2018-09-06 

Färdplan för fördubblat antal SLU-studenter

2018-06-18

UTBILDNINGSHANDBOK – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

2018-05-17

Riktlinjer med mera för självständigt arbete

Beslut om strategiska utvecklingsmedel 2018 omr 3

2018-04-11

Beslut om strategiska utvecklingsmedel 2018 omr 1 och 2

2018-02-27

Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU

2017-12-20

Beslut om lokal examensordning – regler för examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (inkl. ämnesbeskrivningar för SLU:s huvudområden), 2017-12-20

2017-12-13

Kvalitetsrapporter:

Plan för skogligt basår för blivande skogsmästare

Utbildningsplan för djursjukskötarprogrammet

2017-10-17

Utbildningsplan för växtbiologi för hållbar produktion – masterprogram

2017-10-11

Utbildningsplan för landskapsarkitektur – masterprogram

Utbildningsplan för landskapsarkitektur för hållbar urbanisering – masterprogram

Utbildningsplan för trädgårdsvetenskap – masterprogram

Utbildningsplaner för befintliga masterprogram inom PN-NJ

Utbildningsplan för mark, vatten och miljö – masterprogram

Utbildningsplan för policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram

Utbildningsplan för hållbara livsmedelssystem – masterprogram

Utbildningsplaner för befintliga masterprogram inom PN-S 

2017-09-26

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2018/19

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Beslut om riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2017-09-06

Resursfördelning GU – implementering av ny resursfördelningsmodell

Reviderad definition av livsmedelsvetenskap

2017-05-17 

Gemensamma kursplaner för självständigt arbete på kandidat- och masternivå

Startbidrag till nya masterprogram 

2017-03-14

Antal tentamensvakter vid skriftliga prov i utbildning på grund och avancerad nivå vid SLU

Antal nybörjarplatser i utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2017/18

2017-02-15

Utbildningsplan för hortonomprogrammet

Beslut om utbildningsplan för hortonomprogrammet

2016-12-21

Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar

Beslut om ramverk för kvalitetsarbete

Utbildningsplan för lantmästare - kandidatprogram

Beslut om utbildningsplan för lantmästare

2016-12-08

Riktlinjer för antagning till senare del av utbildningsprogram

Beslut om riktlinjer för antagning till senare del

Utbildningsplan för biologi och miljövetenskap - kandidatprogram

Utbildningsplan för kandidatprogrammet ekonomi - hållbar utveckling

Beslut om utbildningsplaner för biologi och miljövetenskap samt ekonomi

Utbildningsplan för trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram

Utbildningsplan för trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram

Beslut om utbildningsplaner för trädgårdsingenjörsprogrammen

2016-10-12

Beslut om inriktningsdokument

Utbildningsplan för landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Beslut om landskapsarkitektprogrammets - Uppsala utbildningsplan

Utbildningsplan för veterinärprogrammet

Beslut om veterinärprogrammets utbildningsplan

2016-09-29

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2017/18 

2016-09-07

Beslut om fortsatt programutveckling

Bilaga 1: Förslag om SLU gemensamt masterprogram i växtbiologi, rapport från arbetsgruppen

Bilaga 2: Livsmedelsstrategi för SLU, presentation för rektors ledningsråd

Bilaga 3: Masterprogrammet Horticultural Plant Science, begäran från PN-LT

Bilaga 4: Kandidatprogrammet ekonomi, rapport från PN-NJ

Bilaga 5: Gemensamt naturvetenskapligt basår, förslag från PN-S

2016-06-21

Antal nybörjarplatser i utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå för läsåret 2016/17

2016-06-19

Beviljande av status som studentkår för perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019

2016-03-08

Programnämndernas namn, sammansättning och fakultetsanknytning

2015-12-04

Preciserade riktlinjer för progression i masterprogram vid SLU

2015-09-23

Utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå läsåret 2016-17

2015-09-11

Anvisningar för kursplaner

2015-06-18

Justerad modell för fördelning av resurser för genomförande av kurser m.m.

2015-04-22

Årscykel för utbildningsplanering

2015-03-09

Antalet nybörjarplatser på program läsåret 2015-16 för utbildning på grund- och avancerad nivå

2015-01-15

Hållbar utveckling i utbildningen

Direktiv för åtgärdsplaner för program med strukturstöd

2014-12-08

Studentinflytande vid SLU

2014-06-03

Inrättande av titeln "excellent lärare" vid SLU


Kontakt