Information om Mina studier

Senast ändrad: 06 november 2017

Här kan du se hur det ser ut för en student som är inloggad på funktioner som heter i Mina studier.

 Mina studier visar den mesta av den
information SLU har om student i Ladok.

I Mina studier kan studenter:

 • se vilka kurser de är antagna till
 • se vilka kurser de är registrerade på
 • se resultat på kurser de blivit godkända på
 • beställa intyg
 • registrera sig på kurser de är antagna till
 • anmäla tidigt avbrott på kurs
 • ändra adressuppgifterna 
 • söka examen
 • följa examensansökan
 • tentamensanmälan
 • ge medgivanden till att företag får ta del av information SLU har om dem

Nedan visas bilder av dessa funktioner.

Menyer

Bild av menyerna i Mina studier.

Registreringar och resultat

Bild som visar registreringar och resultat på Mina studier. 

Ändra adress

Bild av ändra adress på Mina studier. 

Registrering på kurs

bild som visar registrering på kurs. 

Tidigt avbrott på kurs

Bild som visar tidigt avbrott på kurs.  

Intyg

bild som visar intyg på Mina studier. 

Tacka nej till antagning

Bild som visar tacka nej till antagning på Mina studier.  

Examensansökan

Bild som visar examensansökan på Mina studier.  

Fortsättning på examamensansökan

Bild av fortsättning av examensansökan.

Följa examensansökan

Bild av följa examensansökan.

Tentamensanmälan

Bild av tentamensanmälan.

Mina medgivanden

Bild som visar mina medgivanden på Mina studier.  

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se