Coronainfo till lärare om funka-stöd

Senast ändrad: 20 mars 2020

Som examinator kan du vara mer flexibel när det gäller förlängd tid vid examination. Många studenter har rekommendation om förlängd tid vid skriftlig salstentamen. Nu när mycket av examinationen kommer ske med hemtentamen kan de också behöva förlängd tid, beroende på hur tidsramarna ser ut. Samordnarna kan bekräfta att en student har rekommendation om anpassning.

Vänd dig gärna också till samordnarna om du vill diskutera stöd och anpassningar, se kontaktuppgifter till samordnarna 

 En del studenter har beslut om extra handledning vid självständigt arbete. Det gäller liksom tidigare, men handledaren och studenten kommer överens om hur handledningen kan ske digitalt. Man måste som vanligt göra upp i förväg med samordnare om extra handledningstimmar.

Det är mycket bra att spela in webbföreläsningar och göra dem tillgängliga för studenterna. Det underlättar både för studenter som har någon funktionsvariation och för de som är sjuka och missar föreläsningstillfället. Det finns en inspelningsfunktion i Zoom.

Se vilken information studenterna har fått när det gäller stöd och anpassningar vid distansundervisning på grund av Coronaläget


Kontaktinformation