Medarbetarwebben

Interaktiv media

Interaktiv media handlar om att användaren interagerar med webben och att innehållet förändras beroende på vad användaren gör.

Det kan handla om simuleringar, case där användaren styr flödet, quiz där man får direkt respons, spelliknande simuleringar eller lärmoduler där faktadelar blandas med övningar. Det kan också handla också om att blanda olika typer av media för att förstärka lärandet. Bilder och text blandas med ljud, video, animeringar eller musik.  

Utbildningsmedia har lång erfarenhet av att producera avancerad media för webb.

Utbildningsmedia

utbildningsmedia@slu.se

Publicerad: 19 juni 2018 -