Medarbetarwebben

Utbildningsmedia

Filmning01_880x660.png

UtbildningsMedia har lång erfarenhet av att producera mediaproduktioner inom SLU samt externt med samarbetspartners som till exempel Livsmedelsverket, SVA, Jordbruksverket, VÄXA och Meny.

Utbildningsmedia förfogar över professionell utrustning för bild/video och ljud samt har egen studio för inspelning.

Publicerad: 18 oktober 2017 - Sidansvarig: utb-webb@slu.se