Vi som jobbar på Enheten för pedagogisk utveckling

Senast ändrad: 12 september 2018

Vi som jobbar på Enheten för pedagogisk utveckling har spetskompetens inom pedagogik. Nedan kan du läsa mer om oss som jobbar på här och hur du kommer i kontakt med oss.

Cecilia Almlöv

Cecilia Almlöv är enhetschef för EPU och har en bakgrund som pedagogisk utvecklare vid Uppsala universitet och utredare av internationella pedagogiska projekt.

Cecilia har bedrivit forskning om högskolemiljöer och genus och är engagerad i utvecklingen av nya forskarhandledare och handledningspolicy. De kurser hon ansvarar för är Kursen i forskarhandledning (engelska), Handledning av kandidatarbeten, och Genusmedveten pedagogik..

Vill du komma i kontakt med Cecilia Almlöv?

Tel: 018-67 10 92 Mejl: Cecilia.Almlov@slu.se

Peter Aspengren

Peter Aspengren arbetar som pedagogisk utvecklare på EPU. Tidigare har han arbetat som pedagogisk utvecklare och IT-pedagog på Mälardalens högskola. På SLU ansvarar han för den nya satsningen på utbildning för hållbar utveckling och är EPU:s kontaktperson för lärarstödet med Fronter och andra digitala verktyg.

Peter är även ansvarig för Grundkursen i högskolepedagogik (svenska) och Kursen i utbildning för hållbar utveckling för programstudierektorer och lärare.

Vill du komma i kontakt med Peter Aspengren?

Tel: 018-67 12 19, 073-064 11 43 Mejl: Peter.Aspengren@slu.se 

Alexandra D’Urso

Alexandra arbetar som pedagogisk utvecklare på EPU och har bakgrund som forskare i pedagogik och lärare på The Pennsylvania State University i USA.

Hon är kontaktperson för SLU:s nätverk för aktivt lärande och ordnar olika pedagogiska utvecklingsaktiviteter för SLU:s lärare. De kurser Alexandra ansvarar för är Fortsättningskursen i högskolepedagogik (engelska), Projektkursen, Projektkursen som fördjupning, och Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet.

Vill du komma i kontakt med Alexandra D’Urso?

Tel: 018-67 10 48, 072-528 38 99 Mejl: alexandra.durso@slu.se

Ann Grubbström

Ann Grubbström har arbetat som lärare i grundskolan och disputerade sedan i Kulturgeografi vid Uppsala universitet där hon så småningom blev docent och lektor. Ann har varit kursledare för kandidatuppsatskurser och handlett licentiander och doktorander. Hon har också varit studierektor för en forskarskola och koordinator för den ämnesdidaktiska forskarskolan vid Uppsala universitet. Forskningen har framförallt inriktats på prov och bedömning.

Ann är huvudlärare för kurs i forskarhandledning (svenska) vid SLU och arrangerar pedagogiska lunchseminarier för lärare och lunch kollokvier för forskarhandledare. Hon arbetar också med vidareutbildning för forskarhandledare vid SLU.

Vill du komma i kontakt med Ann Grubbström?

Tel: 076-83 66 280 Mejl: Ann.grubbstrom@slu.se

Anna Hartman

Anna arbetar 50% som pedagogisk utvecklare på SLU och 50% på Uppsala universitet. Anna har en bakgrund som sjukgymnast och har lång erfarenhet som lärare inkl. studierektor på fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet.

Hon har även arbetat som pedagogisk utvecklare på Karolinska Institutet. Anna ansvarar för Fortsättningskursen i högskolepedagogik (svenska) och kursen i Forskningsanknuten undervisning samt ger konsultstöd bl.a. i frågor som rör praktisk kunskap.

Vill du komma i kontakt med Anna Hartman?

Tel: 018-67 30 12, 076-146 30 12 Mejl: Anna.Hartman@slu.se

Natalie Jellinek

Natalie är pedagogisk utvecklare på EPU och arbetar på internationella projekt i samverkan med SLU Global. Hon har sin utbildning i sociologi och internationell pedagogik och har arbetat med högskolepedagogiska frågor på Association of American Colleges and Universities i USA.

Under några år arbetade Natalie som expert för EU-delegationen i Brasilien. På SLU är hon kontaktperson för internationalisering av undervisningen och ansvarar för Grundkursen i högskolepedagogik (engelska) och betygskursen.

Vill du komma i kontakt med Natalie Jellinek?

Natalie är föräldraledig. Vid frågor, kontakta epu@slu.se

Tel: 018-67 25 62, 076-146 25 62 Mejl: Natalie.Jellinek@slu.se

Jan Stockfors

Jan har lång erfarenhet som pedagogisk utvecklare på EPU och har sin bakgrund som lärare och forskare vid S-fakulteten vid SLU. Han deltar i de flesta av EPU:s olika pedagogiska kurser, och han medverkar i utvecklingen av EPU:s nya kurser utifrån hans intresse i ett brett spektrum av pedagogiska frågeställningar.

Jan är ansvarig för Kursen i forskarhandledning (svenska), Kursdesign kursen, och kursen Att utbilda för kritiskt tänkande och kritikalitet.

Vill du komma i kontakt med Jan Stockfors?

Tel: 018-67 30 21 Mejl: Jan.Stockfors@slu.se


Kontaktinformation

Enheten för pedagogisk utveckling

E-post
epu@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se