Det här gör Enheten För Pedagogisk Utveckling

Senast ändrad: 06 november 2017
SLU_131126_8335_mkk.jpg

Enheten för pedagogisk utveckling har en strategisk expertfunktion inom pedagogik och IT-pedagogik och ansvarar för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen inom SLU. Vi erbjuder både grundkurser i högskolepedagogik, specialiserade påbyggnadskurser samt tillhandahåller pedagogiskt sakkunniga vid t.ex. docentföreläsningar.

Vi arbetar tillsammans med fakulteter, institutioner och undervisande personal för att främja den högskolepedagogiska utvecklingen vid SLU.

Ett viktigt led i den pedagogiska utvecklingen är att SLU:s lärare bygger upp en trygg pedagogisk grund att stå på i rollen som professionella lärare eller forskarhandledare.

Vi erbjuder ett brett utbud av pedagogiska kurser och seminarier till SLU:s undervisande personal:

  • Grundkurs i högskolepedagogik
  • Fortsättningskurs i högskolepedagogik
  • Kurs i forskarhandledning
  • Fortbildningskurser med olika teman
  • Seminarier inom högskolepedagogik

Rådgivning

En del av vårt konsultativa uppdrag riktar sig direkt till dig som lärare och din institution. Många gånger kan det vara värdefullt att få bolla sina tankar och funderingar med någon utomstående pedagog. Det kan gälla allt från hjälp vid kursplanering till medverkan vid lärardagar. Såväl innehåll som form för konsulttjänsterna planeras i samråd med den vi utför uppdraget åt.

En annan del av vårt konsultativa uppdrag omfattar pedagogiska bedömningar av olika slag. Vi bedömer till exempel pedagogisk skicklighet i samband med docentföreläsningar och tjänstetillsättningar.


Kontaktinformation

Enheten för pedagogisk utveckling

E-post
epu@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se