Medarbetarwebben

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

Enheten för pedagogisk utveckling (EPU) har en strategisk expertfunktion inom pedagogik och IT-pedagogik och ansvarar för den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen inom SLU. Vi arbetar med fakulteter, institutioner och lärare för att främja den högskolepedagogiska utvecklingen vid SLU. Vi arrangerar även öppna seminarier på temat pedagogik och tillhandahåller sakkunniga vid t.ex. docentföreläsningar.

Publicerad: 10 januari 2019 - Sidansvarig: ld-webb@slu.se