Programvärdering

Senast ändrad: 29 januari 2010

Allmänna utgångspunkter för programvärderingar är:

 •  Programvärderingarna ska hållas så korta som möjligt för att underlätta både besvarandet av dem och hanteringen av svaren. Det blir långt ändå om man ska täcka in målen i utbildningsplanen.
 • De ska vara webbaserade.
 • De ska inte överlappa med kursvärderingar, studiesociala enkäten eller andra uppföljningar som görs under studietiden.
 • De genomförs i anslutning till att studenten tar ut sin examen.
 • Syftet är att få studenternas uppfattning när de precis är klara med sin utbildning om huruvida programmet har uppfyllt programmålen.
 • Sammanställningarna ska kunna användas för att:
  - Se över programinnehållet med avseende på målen.
  - Utvärdera om vi har formulerat målen på ett tydligt sätt.
 • Genom att den inledande delen är generell för program inom en kategori (kandidat, master, långa yrkesprogram) så kan sammanställningar och jämförelser göras på olika nivåer inom SLU.
 • Utöver den gemensamma delen är det upp till ansvariga för respektive program att lägga in egna frågor. Den gemensamma delen ska vara ”den minsta gemensamma nämnaren”.

Kontaktinformation