Mat & hälsa, kandidat

Senast ändrad: 23 april 2010

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter
Bilaga 1: Möjlighet till fortsatta studier
Bilaga 2: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 3: Anvisningar för självständigt arbete

Kursutbudet kan eventuell ändras under utbildningstidens gång men det sker i så fall inom ramen för utbildningsplanen.

Ingen antagning fr.o.m. ht 2010. Från och med ht 2011 ersattes mat och hälsa - kandidatprogram av livsmedel - kandidatprogram.

 
Utbildningsplan 2007-2009
Bilagor för studenter antagna ht 2007
Bilagor för studenter antagna ht 2008
Bilagor för studenter antagna ht 2009 


Kontaktinformation