Livsmedelstillsyn

Senast ändrad: 29 april 2010

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter
Bilaga 1: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 2: Anvisningar för självständigt arbete

 

Utbildningsplan 2007 - 2010
Utbildningsplan 2011 -
Bilagor

Ingen antagning till programmet fr.o.m. hösten 2012.


Kontaktinformation