Livsmedel - kandidatprogram

Senast ändrad: 21 oktober 2010

Startade hösten 2011.

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter
Bilaga 1: Möjlighet till fortsatta studier
Bilaga 2: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 3: Anvisningar för självständigt arbete

Kursutbudet kan eventuell ändras under utbildningstidens gång men det sker i så fall inom ramen för utbildningsplanen.

Utbildningsplan 2011-
Bilagor för studenter antagna 2011
Ingen antagning till programmet fr.o.m. hösten 2012.


Kontaktinformation