Lantmästare - kandidat

Senast ändrad: 24 september 2010

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter:
Bilaga 1: Möjlighet till fortsatta studier
Bilaga 2: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 3: Anvisningar för självständigt arbete

Kursutbudet kan ändras under utbildningstidens gång.

 

Utbildningsplan 2007-2009 (yrkesprogram) inkl. bilagor 2007/08

Bilagor 2008/09

Bilagor 2009/10 

Utbildningsplan 2010-2011 (kandidatprogram)

Utbildningsplan 2012-2014

Utbildningsplan 2015-

Bilagor 2010/11, Bilagor 2011/12, Bilagor 2012/13, Bilagor 2013/14, Bilagor 2014/15

Programme syllabus   Agricultural and Rural Management Programme, 180 credits

 


Kontaktinformation