Integrated Water Resource Management

Senast ändrad: 26 augusti 2010

 

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter
Bilaga 1: Möjlighet till fortsatta studier
Bilaga 2: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 3: Anvisningar för självständigt arbete

Kursutbudet kan ändras under utbildningstidens gång. 

Utbildningsplan för studenter antagna från och med 2007
Bilagor för studenter antagna 2007
Bilagor för studenter antagna 2008
Bilagor för studenter antagna 2009

Ingen antagning sker till programmet hösten 2010
Bilagor för studenter antagna 2011
Bilagor år 2 för studenter antagna 2011

Ingen antagning sker till programmet hösten 2012
 


Kontaktinformation