Inrätta, ändra eller lägga ner utbildningsprogram

Senast ändrad: 05 december 2017

Styrelsen beslutar om programutbudet och övergripande resursfördelning

Styrelsen beslutar om universitetets utbud av utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå. Det är även styrelsen som beslutar om anslagsfördelning till utbildningen med tillhörande uppdrag och antal utbildningsplatser.

Underlaget för styrelsens beslut bereds i flera steg. Utbildningsnämnden (UN) ansvarar för ett samlat förslag om programutbud och utbildningsuppdrag samt förslag (via rektor) om årlig fördelning av anslag till fakultetsnämnder och gemensam verksamhet inom utbildningen. UN får i sin tur förslag om programutbud från programnämnderna (PN).

Utbildningsnämnden beslutar om utbildningsplaner och gemensam resursfördelningsmodell

UN beslutar om utbildningsplaner efter förslag från PN. Beslut om eventuell ändring i utbildningsplan avseende vilka kurser som ingår i programmet, är delegerat till PN under en övergångsperiod.

UN har beslutat att följa en årscykel för planering och beslut om utbildningsutbudet. UN beslutar också om en gemensam modell för resursfördelning till utbildningen.

Programnämnder beslutar om kurser samt lämnar förslag om programutbud och resursfördelning

PN beslutar årligen om de kurser och kurstillfällen som ska erbjudas. PN föreslår och reviderar ersättningsnivåer för utbildningarna inom sina respektive ansvarsområden enligt anvisningar från UN (den gemensamma resursfördelningsmodellen). Sedan är det berörd fakultetsnämnd som beslutar om resursfördelning till kursansvariga institutioner. 


Kontaktinformation