Ecology

Senast ändrad: 29 april 2010

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter
Bilaga 1: Möjlighet till fortsatta studier
Bilaga 2: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 3: Anvisningar för självständigt arbete

Kursutbudet kan eventuellt ändras under utbildningstidens gång men det sker i så fall inom ramen för utbildningsplanen.


Utbildningsplan 2007-2009
Bilagor för studenter antagna ht 2007
Bilagor för studenter antagna ht 2008
Bilagor för studenter antagna ht 2009

Utbildningsplan 2010
Bilagor för studenter antagna ht 2010

Utbildningsplan 2011-
Bilagor för studenter antagna ht 2011
Ingen antagning sker till programmet hösten 2012


 


Kontaktinformation