Biotechnology

Senast ändrad: 29 april 2010

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter
Bilaga 1: Möjlighet till fortsatta studier
Bilaga 2: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 3: Anvisningar för självständigt arbete

Kursutbudet kan eventuellt ändras under utbildningstidens gång men det sker i så fall inom ramen för utbildningsplanen.

Utbildningsplan
Bilagor för studenter antagna 2007
Bilagor för studenter antagna 2008
Bilagor för studenter antagna 2009
Bilagor för studenter antagna 2010
Ingen antagning sker till programmet hösten 2011
Ingen antagning sker till programmet hösten 2012  

 


Kontaktinformation