Agronom landsbygdsutveckling

Senast ändrad: 23 april 2010

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter
Bilaga 1: Möjlighet till fortsatta studier
Bilaga 2: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 3: Anvisningar för självständigt arbete

Kursutbudet kan ändras under utbildningstidens gång. 

Utbildningsplan 2008-2009
Bilagor för studenter antagna 2008
Bilagor för studenter antagna 2009

Utbildningsplan 2010
Bilagor för studenter antagna 2010
Bilagor för studenter antagna 2011

Utbildningsplan 2012 -
Bilagor för studenter antagna 2012
Bilagor för studenter antagna 2013
Bilagor för studenter antagna 2014


Kontaktinformation