Utbildningsprogram

Senast ändrad: 25 april 2023

Kandidat- och yrkesprogram

Alnarp

Hortonom, 300 hp
Landskapsarkitekt - Alnarp, 300 hp
Landskapsingenjör, 180 hp
Lantmästare - kandidat, 180 hp
Trädgårdsingenjör: design - kandidat, 180 hp
Trädgårdsingenjör: marknad - kandidat, 180 hp  (ingen antagning) 
Trädgårdsingenjör: odling - kandidat, 180 hp

Umeå

Jägmästare, 300 hp

Uppsala

Agronom ekonomi, 270 hp
Agronom husdjur, 270 hp
Agronom landsbygdsutveckling, 270 hp
Agronom livsmedel, 270 hp
Agronom mark/växt, 270 hp
Biologi och miljövetenskap - kandidat, 180 hp
Biologi - bioteknik, 180 hp
Biologi med inriktning bioteknik, kandidat, 180 hp
Bioteknologi - kandidat, 180 hp
Civilingenjör i energisystem, 300 hp
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik, 300 hp
Djursjukskötare - kandidat, 180 hp
Ekonomi - kandidat, 180 hp
Etologi och djurskydd - kandidat, 180 hp
Husdjursvetenskap - kandidat, 180 hp
Landskapsarkitekt - Ultuna, 300 hp
Livsmedel - kandidat, 180 hp
Mat & Hälsa - kandidat, 180 hp
Veterinär, 330 hp

Skinnskatteberg

Skogsmästare, 180 hp 

Flyinge, Strömsholm, Wången

Hippolog, 180 hp

Master- och magisterprogram

Alnarp

Agroecology
Euroforester
Hållbar stadsutveckling
Natur, hälsa och trädgård (ingen antagning)
Landscape Architecture
Outdoor Environments for Health and Well-being

Umeå

Management of Fish and Wildlife Population

Uppsala

Agricultural Economics and Management
Animal Science, 120 hp
Biotechnology
Ecology
Environmental Communication and Management, 60 hp
Environmental Communication and Management, 120 hp
Environmental Economics and Management
Environmental Pollution and Risk Assessment
EnvEuro - European Master in Environmental Science
Forests as a Natural Resource
Infection Biology
Integrated Water Resource Management
Livsmedelstillsyn
Plant Biology
Rural Development and Natural Resource Management
Skogsindustriell ekonomi
Soil and Water Management
Sustainable Development

Distans

Food - Innovation and Market

Erasmus Mundus

Food of Life

Fakta:

Kontaktuppgifter finns på sidorna för respektive utbildningsprogram.


Kontaktinformation