Ladok - grund- och avancerad nivå

Senast ändrad: 25 januari 2019

Här hittar du instruktioner för de vanligaste funktionerna på grund- och avancerad nivå i Ladok . Längre ned på sidan hittar du fler lathundar och inspelade instruktioner för grund- och avancerad nivå.

Registrering

Alla studenter som deltar på en kurs ska registreras i Ladok. Viktigt att tänka på är att:

  • Antalet registrerade studenter är en av grunderna till anslagsfördelningen till universitetet.
  • Studiemedel betalas inte ut till studenterna förrän registrering är inlagd. Det är alltså viktigt att lägga in registreringar så snabbt som möjligt, gärna direkt efter uppropet.

Det smidigaste är att studenterna registrerar sig själva på studentwebben. I manualen nedan beskrivs hur du registrerar de studenter som inte registrerar sig via studentwebben.

Kursregistrering
Omregistrera student

Webbregistrering

Rekommendationen för start- och stoppdatum för webbregistrering är fem arbetsdagar före kursstart t o m uppropsdagen. Detta lägger du in på kursen i Ladok under utbildningsinformation.

Manual för webbregistrering

Resultatrapportering

För att kunna rapportera in resultat på kurser måste du koppla medarbetare och använda de kurs- och modulkoder som finns inlagda i Ladok. Moduler läggs in i Slukurs och överförs senare till Ladok. För vårens kurser ska moduler finnas inlagda senast första december och för höstens kurser sista maj.

Ladok har två typer av resultatrapportering:

  • Resultat på modul.
  • Resultat på hel kurs (slutbetyg).

När en kurs enligt kursplanen innehåller en eller flera moduelr ska resultat rapporteras för modulerna och sedan för hela kursen. Självständiga arbeten där flera institutioner är involverade och det finns flera moduler sker inrapportering i två steg enligt ovan. Rapportera in så snart som möjligt efter examinationen. Rapportera in även underkända betyg. När alla moduler i en kurs är godkända ska slutbetyg rapporteras på kursen.

Här hittar du också manualer för hur man attesterar resultat, tar bort attesterat resultat.

Attestera resultat
Förbereda borttagning av resultat
Ta bort attesterat resultat

Aktivitetstillfällen

Du kan skapa tillfällen för anmälan på kurser för t.ex. tentamen och studiebesök. Detta gör du i en funktion som heter aktivitetstillfällen.

Aktivitetstillfällen

Utbytesstudier

Här finns information om hur man hanterar in och utresande studenter

Utbytesstudier

Utdata

Det finns ett antal utdata funktioner i nya Ladok. Intyg, studieuppehåll och hur du skapar adresslistor är några exempel.

Lathund för utdata

Övriga lathundar - grund och avancerad nivå

Manualer från Ladok konsortiet

Vill du fördjupa dina kunskaper i Nya Ladok och även hitta annat utbildningsmaterial, så kan du hitta mer på Ladok konsortiets egna sidor. Här finns filmer, e-learning, lathundar som du kan använda.

Inspelade instuktioner

Fakta:

Vad används uppgifterna i Ladok till?

Inrapporteringen av uppgifter i Ladok bestäms av nationella förordningar, till exempel Högskoleförordningen, och Studiedokumentationsförordningen samt av lokala bestämmelser i form av rektorsbeslut. Uppgifterna i Ladok används dels i universitetets resultatredovisning och för vidarerapportering till bland annat Statistiska centralbyrån, CSN och Migrationsverket.

Läs mer om Ladok på: www.ladok.se.

Sidansvarig: ld-webb@slu.se