Medarbetarwebben

Tentamenshantering vid SLU

Under 2019/2020 inför SLU en gemensam tentamenshantering vid universitetet. En likvärdig hantering ökar rättsäkerheten kring tentamen, effektiviserar rutiner och sätter studenten i fokus. Den gemensamma hanteringen samordnas av tentamensservice, en nyinrättad funktion under avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM). Implementeringen sker stegvis. VH-fakultetens institutioner och några av NJ-fakultetens institutioner är nu anslutna till funktionen. Arbetet med att ansluta även resterande av campus Ultunas kurser fortsätter.

Publicerad: 16 oktober 2020 - Sidansvarig: mats.persson@slu.se
Loading…