Internationella praktikstudenter

Senast ändrad: 08 februari 2021

Det kommer ibland förfrågningar från internationella studenter som vill göra praktik på SLU. Oavsett om dessa studenter gör praktik inom ramen för sitt utbildningsprogram på hemuniversitetet eller inte, så är dessa studenter inte officiellt en student på SLU (undantag klinisk praktik för veterinärstudenter, se nedan) och de är därmed inte automatiskt försäkrade. För att vara officiellt student på SLU ska de vara antagna och registrerade på kurs/kurser i Ladok.  

Mottagande institution bör kontakta Kammarkollegiet för att teckna en försäkring för studenten (Student in) samt hjälpa studenten att hitta bostad under praktikperioden

Utbildningsavdelningen tillhandahåller ingen service till praktikstudenter (undantag veterinärstudenter, se nedan).

Veterinärstudenter

Veterinärstudenter som vill göra en klinisk praktik (d.v.s. läsa en klinikkurs) kontaktar sin koordinator på hemuniversitetet. Om SLU har ett avtal med detta universitet så kan studenterna söka till SLU som utbytesstudent (eftersom dessa studenter antas till och registreras på en kurs i Ladok). Mer information till veterinärstudenter (på engelska). 

Erasmuspraktik

Inom Erasmusprogrammet kan studenter komma till SLU för att göra praktik. Studenten får enligt Europeiska kommissionens regler inte läsa kurser samtidigt. Studenten ska därför inte antas och registreras i Ladok och ska inte heller erhålla studiepoäng från SLU.

Studenterna kontaktar själva den institution de är intresserade av att göra sin praktik vid. Studenterna måste ha ett så kallat tre-parts avtal och det skrivs under av mottagande institution. Det är också institutionens uppgift att teckna försäkring för studenten samt att hjälpa till att hitta bostad under praktikperioden. Studenten erhåller ett praktikstipendium från hemuniversitetet.

Sidansvarig: utb-webb@slu.se