Kategorier av internationella studenter

Senast ändrad: 06 september 2021

SLU tar årligen emot ca 500 studenter med utländsk bakgrund. Dessa studenter är framförallt masterstudenter, som söker till SLU via antagning.se, och utbytesstudenter, som söker till SLU via utbildningsavdelningen. Här informerar vi mer om de olika internationella studenterna vi har här.

Utbytesstudenter

Utbytesstudenter är de studenter som kommer till SLU via ett samarbetsavtal, såsom Erasmus Mundus, Erasmus eller Nordplus. Utbytesstudenter jämställs med studenter antagna till program men handläggs i annan ordning.

Andra internationella studenter

Andra internationella studenter (programstudenter och fristående kursare) söker till SLU som svenska studenter, dvs. via antagning.se eller universityadmissions.se.

Studenter som söker till SLU, antingen till program eller fristående kurser, söker via www.universityadmissions.se, den engelska varianten av www.antagning.se. De flesta internationella studenter läser antingen hela master program eller enstaka fristående kurser, då kallas de ofta Free movers.

För information om ansökningsdagar och annan information till studentern, vänligen se de engelska utbildningssidorna på externwebben.

Praktikstudenter

Det kommer ibland förfrågningar från internationella studenter som vill göra praktik på SLU. Mer information hittar du här