Terminsstart - välkomnande av nya studenter

Senast ändrad: 18 september 2020

Nyantagna studenter välkomnas i flera steg. De får information innan de kommer till campus genom sidan "Ny student" (välkomstwebben), antagningsbesked och digitalt välkomstutskick. Studenter på många av kandidat- och yrkesprogram kontaktas också av en student som redan går på programmet.

Informationen på denna sida håller på att ses över.

Viktiga länkar

Ny student - välkomstwebb - information till nyantagna studenter.

Mall för välkomstbrevet

Webbpublicerare - programsidor på studentwebben


Kontaktinformation

Sidansvarig: utb-webb@slu.se