Salsfördelning - uppropslokaler 29 augusti 2022

Senast ändrad: 20 juni 2022

På själva uppropsdagen den 29 augusti kommer personal från utbildningsavdelningen att finnas på plats utomhus för att hjälpa nya studenter att hitta till sina respektive salar.

Uppropet sker den 29 augusti, klicka på campusnamnen nedan för att se tider och lokaler. 

Observera att salsplaneringen än så länge är preliminär och kan ändras. Undvik därför att skriva ut uppropslokaler i välkomstbrevet, hänvisa istället till att information om uppropslokaler kommer att pupliceras på sidorna för  nya studenter på studentwebben när planeringen är fastställd, dock senast 12 juli.

På själva uppropsdagen behöver ni programstudierektorer och andra som ska ta emot studenterna vara vid era salar i god tid och vara redo att hänvisa studenterna rätt. 

Alnarp

Masterprogram

Agroecology

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Östan              
Hus:     Agricum

Euroforester

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Silvicum              
Hus:     Sydsvensk skogsbruk

Food and Landscape

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Articum 1              
Hus:     Articum

Horticultural Science

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Grodden              
Hus:     Agricum

Hållbar stadsutveckling

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Skörden              
Hus:     Agricum

Landscape Architecture

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sunnan              
Hus:     Agricum

Outdoor environments for health and well-being

Digitalt via Zoom, får länk i mejl av program (distans).

Plant Biology for Sustainable Production

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Plantan              
Hus:     Agricum

Skogsbruk med många mål

Digitalt via Zoom, får länk i mejl av program (distans).

Kandidat- och yrkesprogram

Forest and Landscape

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Articum 3             
Hus:     Articum

Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Crafoordsalen          
Hus:     Navet

Landskapsingenjör -Alnarp

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Västan          
Hus:     Agricum

Lantmästarprogrammet

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Articum 2             
Hus:     Articum

Trädgårdsingenjör -design

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Myllan             
Hus:     Agricum

Trädgårdsingenjör -odling

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Terra Nova             
Hus:     Agricum

Flyinge

Kandidat- och yrkesprogram

Hippolog - ridhäst

Tid:      10.00
Lokal:   Aulan      
Hus:     Undervisningshuset, Flyinge Kungsgård

 

Skinnskatteberg

Kandidat- och yrkesprogram

Skogsmästarprogrammet

Tid:      10.00-11.30
Lokal:   Sal A        
Hus:     Herrgårdsbyggnaden

Umeå

Masterprogram

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Aspen          
Hus:     Skogis

Forest Ecology and Sustainable Management

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Björken          
Hus:     Skogis

Kandidat- och yrkesprogram

Skogsvetarprogrammet

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   P-O Bäckströms sal          
Hus:     Skogis

Ultuna

Masterprogram

Agricultural Economics and Management

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal W          
Hus:     Ulls hus

Agricultural Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA)

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal W          
Hus:     Ulls hus

Animal Science

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Ratatosk          
Hus:     VHC

EnvEuro

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal P         
Hus:     Ulls hus

Environmental Communication and Management

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal U         
Hus:     Ulls hus

Environmental Economics and Management

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal X       
Hus:     Ulls hus

Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal R       
Hus:     Ulls hus

Livsmedelstillsyn - magisterprogram

Digitalt via Zoom, får länk i mejl av program (distans).

Plant Biology for Sustainable Production

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal S     
Hus:     Ulls hus

Rural Development and Natural Resource Management

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal V       
Hus:     Ulls hus

Soil, Water and Environment

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal Q       
Hus:     Ulls hus

Sustainable Food Systems

Tid:      09.00-10.30
Lokal:   Sal Z       
Hus:     Ulls hus

Kanditat- och yrkesprogram

Agrar ekonomi

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal W          
Hus:     Ulls hus

Biologi och miljövetenskap - kandidat

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal V          
Hus:     Ulls hus

Djur och hållbarhet

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Ratatosk       
Hus:     VHC

Djursjukskötare

Tid:      09.00-11.15
Lokal:   Aulan        
Hus:     Undervisningshuset

Ekonomi - hållbar utveckling

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal X         
Hus:     Ulls hus

Etologi och djurskydd

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Audhumbla          
Hus:     VHC

Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Ritsal 1          
Hus:     Ulls hus

Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal U          
Hus:     Ulls hus

Livsmedelsprogrammet

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal Y          
Hus:     Ulls hus

Politices kandidat - hållbar utveckling

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal Z          
Hus:     Ulls hus

Samhällsutveckling - landsbygd

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal Q        
Hus:     Ulls hus

Skogsekonomi

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal R         
Hus:     Ulls hus

Veterinärprogrammet

Tid:      09.00-11.15
Lokal:   Loftets hörsal     
Hus:     Loftet (Ladugården)

Växtodlingsprogrammet

Tid:      11.00-12.30
Lokal:   Sal T         
Hus:     Ulls hus

 

Wången

Kandidat- och yrkesprogram

Hippolog - islandshäst

Tid: 10.00  
Lokal: Sleipnir   
Hus: Undervisningshuset     

Obligatorisk närvaro

Det är obligatorisk närvaro på uppropet för alla nyantagna programstudenter. För studenter antagna till masterprogram som ges helt på distans gäller obligatorisk närvaro på digitala upprop.

Undantag från att närvara på uppropet kan göras om studenterna har särskilda skäl att utebli. Studenter som är förhindrade att delta på grund av särskilda skäl ska meddela detta via mejl till antagning@slu.se senast kl. 09.00 den 29 augusti.

Studenter som  stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas även att kontakta sin programstudierektor.

Fakta:

Utbildningsavdelningen ansvarar för att koordinera det SLU-gemensamma välkomnandet av nya studenter.