Salsfördelning - uppropslokaler 28 augusti 2023

Senast ändrad: 10 februari 2023

Här kommer du att hitta en lista över uppropslokaler, sidan kommer att uppdateras med information så snart salsfördelningen är klar

Obligatorisk närvaro

Det är obligatorisk närvaro på uppropet för alla nyantagna programstudenter. För studenter antagna till masterprogram som ges helt på distans gäller obligatorisk närvaro på digitala upprop.

Undantag från att närvara på uppropet kan göras om studenterna har särskilda skäl att utebli. Studenter som är förhindrade att delta på grund av särskilda skäl ska meddela detta via mejl till antagning@slu.se senast kl. 09.00 den 28 augusti.

Studenter som  stannar hemma på grund av särskilda skäl uppmanas även att kontakta sin programstudierektor.

Fakta:

Utbildningsavdelningen ansvarar för att koordinera det SLU-gemensamma välkomnandet av nya studenter.