Salsfördelning - uppropslokaler 30 augusti

Senast ändrad: 30 mars 2022

På själva uppropsdagen den 30 augusti kommer personal från utbildningsavdelningen att finnas på plats utomhus för att hjälpa nya studenter att hitta till sina respektive salar.

För att förhindra smittspridning kommer vissa program att behöva delas upp på flera olika salar. Det innebär att ni programstudierektorer behöver ta hjälp av till exempel biträdande programstudierektor, institutionsstudierektor eller liknande för att kunna välkomna studenterna i mer än en sal.

Nämn inga salar i era välkomstbrev, hänvisa dem istället till sidorna för nya studenter. Det underlättar för oss alla om något behöver ändras.

På själva uppropsdagen behöver ni programstudierektorer och andra som ska ta emot studenterna vara vid era salar i god tid och vara redo att hänvisa studenterna rätt. 

Studenter som inte kan närvara

Det är obligatorisk närvaro på uppropsdagen för alla nyantagna programstudenter. Undantag kan göras om de har särskilda skäl att utebli. Studenter som är förhindrade att delta på grund av särskilda skäl ska meddela detta via mejl till antagning@slu.se senast kl. 09.00 den 30 augusti.