Inspelad välkomsthälsning från rektor och Sluss

Senast ändrad: 07 april 2022

Här kommer det att finnas en förinspelad officiell välkomsthälsning från rektor och Sluss som ska visas som en del av det programspecifika uppropet.

Fakta:

Utbildningsavdelningen ansvarar för att koordinera det SLU-gemensamma välkomnandet av nya studenter.