Välkomstutskick, äldre student och välkomstpåsar

Senast ändrad: 13 augusti 2020

Välkomstutskick

I välkomstutskicken hälsas den antagna studenten välkommen till SLU, uppmanas att svara på antagningsbeskedet ("tacka ja") och får tydlig hänvisning till viktig information på Välkomstwebben.

Antagna till masterprogram, som ges på engelska, får välkomstutskick som e-post. i april och augusti. De skicka från en no-reply adress (noreply@slu.se). Kommunikationsavdelningen ansvarar för utskicken.

Antagna till program som ges på svenska får också välkomstutskick som e-post.

För samarbetsprogram är huvudansvarigt universitet ansvarigt för att nyantagna får information. Exempelvis skickar Uppsala universitet ut information till antagna på civilingenjörsprogrammen i Energisystem respektive Miljö- och vattenteknik.

Äldre student

Antagna till kandidat- och yrkesprogram kan komma att bli kontaktade av studenter som redan går på programmet. Det är upp till respektive program/fakultet att rekrytera lämplig student för uppdraget.

Från rekryteringsbudgeten täcks 50 kr (+ lönekostnadspåslag) per plats för program med lågt söktryck (högst 1,2 förstahands-sökande/plats). Arvodesräkning fås från kommunikationsavdelningen (rekrytering@slu.se). 

Kontaktuppgifter till nyantagna beställs per e-post via antagning@slu.se. De antagna bör kontaktas via e-post innan de blir uppringda.

Samma student kan vara kontakt på programmets välkomstsida.

Välkomstpåsar

I samband med terminsstarten får nya studenter SLU-gemensamt och lokalt välkomstmaterial. Det ingår bl.a. "Vad varje student behöver veta", information om stöd vid funktionshinder och ortskarta.

Engelskspråkigt material ges till master- och utbytesstudenter.

Reserv- och efterantagning

Information om hur reserv- och efterantagning går till finns på slu.se:


Kontaktinformation
Sidansvarig: studievagledning@slu.se