Dokumentation

Senast ändrad: 01 september 2022

Här nedan finner du bakgrundsmaterial inför och dokumentation efter konferensen.

Breddad rekrytering

Presentationer

Bakgrund och SLU:s kommande handlingsplan - Ylva Eklind, SLU

De oväntade naturvetarna - Ann-Sofie Nyström, Uppsala universitet

Att intressera unga män för högre studier, projektet ”Sommarpraktik för killar”. Ett exempel från Malmö universitet och Malmö stad - Joakim Cao

Kan samarbete kring gymnasiearbeten där delar genomförs på SLU bidra till breddad rekrytering? - Jens Sundström, SLU

Zooma med en biologidoktorand - win-win-projekt med potential för breddad rekrytering? - Ammie Berglund, UU, Bioresurs- nationellt resurscentrum för biologiundervisning

 

Bakgrundsmaterial

SLU:s strategi för breddad rekrytering och breddat deltagande

SLU:s självvärdering till UKÄ 2021

UKÄ:s utlåtande om SLU:s arbete med breddad rekrytering (2022)

UKÄ:s fullständiga rapport om breddad rekrytering (2022)

 

Arbete för progression och måluppfyllelse. Når vi utbildningarnas mål?

Presentationer

Lärandeprogression i naturvetenskaplig utbildning. Erfarenheter från Lunds uiversitet (LU) - Susanne Pelger, LU


Erfarenheter från arbetet med att utveckla agronomexamen - Zsuzsanna Sundström och Anna Berlin, SLU

 

Bakgrundsmaterial

Artikel om progressionsplaner

 

Workshops

The lab report – learning, teacher time and general competences – what is the purpose of the lab report and to what extent do we fulfil it? - Erik Pelve, SLU 


Hur hänger de utbildningsadministrativa systemen ihop? - Helen Alstergren, SLU 


Internationalisation for staff: Existing possibilities and support for new opportunities - The mobility team, SLU: Emma Capandegui och Dana Rocklin 


Kan bedömning av presumtiva studenters reella kompetens bredda rekryteringen till kandidat- och masterutbildning vid SLU? Hur ämnesföreträdare och studierektorer kan bidra till bedömningen, Aktuella ärenden - Antagningshandläggare och studie- och karriärvägledare på utbildningsavdelningen, SLU: Maria Albing, Anna Englund och Martin Torkelsson