Program för utbildningskonferensen 2020

Senast ändrad: 19 augusti 2020

Utbildningskonferensen 2020 äger rum den 19-20 augusti. På grund av covid-19-pandemin genomförs den digitalt via Zoom. Den första dagen ansluter SLU till "Lärarlärdom 2020 - Breddat deltagande och utmaningsbaserat lärande", som anordnas av Malmö universitet i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad.

19 augusti

SLU:s anställda och studenter är välkomna att delta i Lärarlärdom 2020 - Breddat deltagande och utmaningsbaserat lärande som planeras pågå mellan kl. 9.00-16.20. Se program: https://lararlardom.mau.se/detaljerat-program/.

OBS! Alla måste anmäla sig separat: 

Call for papers (abstracts): 1 juni.

Utan konferensbidrag (presentation): 14 augusti.

Se mer information här.

20 augusti

Presentationer och workshops av och med SLU:s medarbetare och studenter på följande teman:

  • Distansundervisning - lärodomar för framtiden, post corona
  • Fördubblingsprojektet - vad händer nu?
  • Kvalitetssäkringsarbetet - kvalitetsdialoger 2020 och UKÄ:s granskning 2019

Programmet finns här

En kort "guide" till konferensen finns här.