Dokumentation

Senast ändrad: 03 september 2020

Här kan du ta del av de presentationer som visades under utbildningskonferensen den 20 augusti 2020 samt sammanfattningar av gruppdiskussionerna.

Gruppdiskussioner tema 1: Programutveckling och måluppfyllelse

1a. Forest and Landscape (Jaime Uria & Mats Gyllin)

1b. Food and Landscape (Ingrid Sarlöv Herlin)

1c. Säkerställande av att studenterna har förutsättningar att nå examensmålen – “röda tråden” (Anna Berlin). Utgick på grund av sjukdom.

1d. Vetenskaplighet – gemensam grund för alla studenter på grundnivå (Helena Röcklinsberg & Per Sandin)

1e. Att utbilda för well-being – ett professionellt förhållningssätt till yrkes- och privatliv (Helene Hamlin & Karin Vargmar)

1f. Yrkesexamen – vilka kompetenser efterfrågas? Skogsutbildning 2030 (Ola Lindroos, ordförande PN-S & Anders Jäderlund). Utgick på grund av sjukdom

1g. Yrkesexamen – vilka kompetenser efterfrågas? Husdjursagronom (Anna Wistedt)

1h. Yrkesexamen – vilka kompetenser efterfrågas? Hur kan vi använda SLU:s alumner? (Karin Bennmarker)

1i. Hur skapar vi god anställningsbarhet efter kandidatprogram? Studenternas perspektiv (Saga Svalelid).

1j. Hur skapar vi god anställningsbarhet efter kandidatprogram? Vad har vi lärt oss genom OMAR-projektet? (Boel Sandskär)

Padlet-anteckningar från alla diskussionsgrupper tema 1

 

Gruppdiskussioner tema 2: Distansutbildning, fördubbling och systemstöd

2a. Fler studenter och gemensam tentamensservice vid SLU – hur kommer det att fungera? (Charlotte Walhed & Mia Lindgren)

2b. Vilka typer av utbildningslokaler kommer vi att behöva med fler studenter och eventuellt mer distansundervisning? Arbetet med nya lokalförsörjningsplanen med mera. (Camilla Westerborn, Johan Lindersson & Jan Bäckström)

2c. Vilka utbildningsadministrativa system har vi och hur kan de stötta utbildningarna när det blir fler studenter och mer distansundervisning? (Helen Alstergren, Oliver Milivojevic & Roger Pettersson)

2d. Tillgänglighet och lika villkor – hur tar vi på distans hand om studenter i behov av riktat pedagogiskt stöd? (Ylva Eklind & Lena Swärd)

Padlet-anteckningar från alla diskussionsgrupper tema 2