Utbildningskonferens 23-24 augusti 2018

Senast ändrad: 21 oktober 2021

Länkar till reviderat program och andra underlag för konferensen finns här nedan!

Fakta:

Anmälningstiden har gått ut och vi kan tyvärr inte ta emot efteranmälningar längre. De gemensamma programpunkterna (föreläsningarna) kommer att spelas in och vara tillgängliga i efterhand. Det kommer att bli flera tillfällen att diskutera strategiska utbildningsfrågor under hösten, bl.a. planeras stormöten i Alnarp, Umeå och Uppsala.

För inresande deltagare betalar utbildningsnämnden resor och logi, men var och en bokar själv sina resor och övernattning. Skicka räkningen vidare till: 979JTN.

Relaterade sidor: