Organisationsschema för fördubblingsprojektet

Senast ändrad: 31 augusti 2020

Många har varit involverade i fördubblingsprojektet och arbetet med utvecklingen av SLU:s framtida programportfölj. Organisationsschemat visar hur projektgruppen samt de övergripande ansvariga inom olika fakulteter och avdelningar under läsåret 2019/20.

Organisationsschema


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se