Thesis Day

Senast ändrad: 12 mars 2019

På Thesis Day får studenter som skriver examensarbete under läsåret presentera det populärvetenskapligt vid posterutställningar och muntliga presentationer. Hela dagen är ett tillfälle för SLU att hedra studenterna som snart är klara med sina studier.

Thesis Day hölls första gången 2018 på initiativ av Utbildningsnämnden med syfte att sprida kunskap om studenternas examensarbeten för en bredare allmänhet genom posterutställningar och muntliga presentationer.

Utbildningsnämndens vision är att alla studenter som skriver examensarbete deltar i Thesis Day för att visa på den ämnesbredd våra utbildningsprogram har. En önskan är därför att ni kursledare lägger in Thesis Day som ett moment i kursen.

Thesis Day 2019

I år kommer Thesis Day att arrangeras i Alnarp och Uppsala 29 maj 2019. Projektet kommer att bekosta resor till Alnarp eller Uppsala för de studenter som pluggar på annan ort och som vill delta med sitt exjobb.

Information till studenter

Studenter som skriver exjobb och ska delta på Thesis Day hittar all information på Studenwebben: https://student.slu.se/thesisday.

Nedan samlar vi de vanligaste frågorna som kan vara bra för dig som kursledare att känna till och förmedla vidare till studenterna.

Vem kan delta på Thesis Day?

Alla studenter som gör sitt exemensarbete under läsåret 18/19 kan delta vid Thesis Day. Examensarbetet behöver vara så pass klart att det går att presentera det på en examensposter eller vid en muntlig presentation.

Anmälan

Studenter som ska delta med sitt exjobb ska anmäla sig på studentwebben senast 26 april 2019.

Muntliga presentationer vid kortseminarier

Under Thesis Day kommer det att ges möjlighet för några studenter att muntligt presentera sitt examensarbete vid kortare seminarier. Studenter som vill presentera muntligt ska uppge det vid anmälan.

Workshops

Inför Thesis day erbjuder Språkverkstaden en öppen föreläsning och workshoptillfällen i Uppsala och Alnarp. På föreläsningen får studentera praktiska tips på hur de kan designa sin poster och presentera innehållet för en större publik.

Datum för dessa workshops finns på studentwebben.

Mall för vetenskaplig poster

Vi har tagit fram en mall i PowerPoint för den vetenskapliga postern. Studenterna ska ladda ned mallen och utgå ifrån den när de gör sin poster till Thesis Day. I mallen kan de ändra plats på de olika elementen utifrån sina behov.

Format, mått och namn

Postern ska vara i stående format, max 70 cm bred och max 120 cm hög, standardmåttet är 70x100 cm.

När studenten är klar med sin poster behöver de skapa en tryckbar PDF som de sedan skickar in till repro.

Inlämning senast 22/5 2019

Är det flera studenter som skriver ihop räcker det med att en studenterna skickar in postern för tryck.

Senast 22 maj 2019 klockan 09.00 ska studenterna skicka in postern via mejl till repro@slu.se.

Följande information behöver framgå i mejlet tillsammans med postern:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Program
  • Titel på arbetet
  • Ort du deltar ifrån
Sidansvarig: utb-webb@slu.se