Antagningen informerar

Senast ändrad: 09 september 2021

Antagningen arbetar med antagning till SLU:s kurser och program på grund- och avancerad nivå samt bedömer behörighet till forskarutbildning. På den här sidan hittar du vanliga frågor och svar kring antagning som vi hoppas kan hjälpa dig i ditt arbete.

Skiss över antagningsflödet

Om du inte hittar en fråga eller har ytterligare funderingar så är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Vanliga frågor

 1. Varför kan inte studenten söka kurs inom program?
 2. En sökande har gjort sen anmälan men vi kan inte hitta hen i Ladok?
 3. Kursen har börjat men vi har platser kvar. Varför har den sökande blivit reservplacerad?
 4. Varför finns inte de antagna studenterna i Ladok?
 5. Vi har en reserv i Ladok som vi nu vill anta - kan antagningen hjälpa oss med det?
 6. Hur vet vi att det tillkommit en sent antagen eller reserv på kursen?
 7. Tar antagningen bort villkor i Ladok?
 8. Kan ni hjälpa oss att registrera en student?
 9. Hur fungerar det med studieavgifter?
 10. Vad gäller för stängning för sen anmälan och nollning av efterantagningstal?
 11. Hur får jag tillgång till NyA-webben?

Antagningen svarar

1. Varför kan inte studenten söka kurs inom program?

Programstudenter anmäler sig till sina programkurser genom att gå till fliken logga in på Antagning.se och där välja Sveriges lantbruksuniversitet under rubriken Är du redan student? Om studenten ändå inte hittar kursen kan det bero på att kursen inte är kopplad till studentens program eller att uppgifter om studentens programantagning av någon anledning inte förts över från Ladok till NyA. Be studenten att kontakta antagningen för att få hjälp.


 

2. En sökande har gjort sen anmälan men vi kan inte hitta den sökande i Ladok?

I normalfallet tar det 4 arbetsdagar från att man gjort en sen anmälan via www.antagning.se till dess att den antagna eller reservplacerade finns i Ladok. Undantag från det kan förekomma, t ex när det gäller sökande med utländska gymnasiala eller akademiska meriter.


3. Kursen har börjat men vi har platser kvar. Varför har den sökande blivit reservplacerad?

Antagningen nollar antagningstalen på alla kurser vid kursstart. Det innebär att de studenter som blir bedömda som behöriga efter detta, blir reservplacerade. Det är upp till ansvariga på institutionerna att anta reserver till kurser. Tänk på att ni måste kalla reserver i strikt turordning enligt reservlistan.


4. Varför finns inte de antagna studenterna i Ladok?

Överföringen av de antagna och reservplacerade studenterna från NyA till Ladok görs oftast senast två veckor efter att sista urvalet är genomfört. Överföringen görs genom en manuell handling så det exakta datumet bestäms av antagningen och kan variera något från år till år. Överföringen av antagna till höstterminen sker i mitten av augusti och till vårterminen i mitten av januari.


5. Vi har en reserv i Ladok som vi nu vill anta - kan antagningen hjälpa oss med det?

Nej, om det finns en reserv i Ladok som ska antas så är det ladokrapportören på institutionen som lägger in reserven som antagen.


6. Hur vet vi att det tillkommit en sent antagen eller reserv på kursen?

En kontaktperson på varje institution får ett mejl när det tillkommit en antagen eller reserv i Ladok. Om ni vill ändra eller lägga till en kontaktperson så kan ni kontakta antagningen på antagning@slu.se  


7. Tar antagningen bort villkor i Ladok?

Antagningen tar endast bort villkor när det gäller antagna till program på avancerad nivå eller när det gäller uppfyllt betalningsvillkor (studieavgiftsvillkor, SV). Andra villkor kontrolleras av respektive institution.


8. Kan antagningen hjälpa oss att registrera en student?

Nej, antagningen har tyvärr inte behörighet att registrera studenter. Det görs av ansvarig institution.

En kontaktperson på varje institution får ett mejl när det tillkommit en antagen eller reserv i Ladok. Om ni vill ändra eller lägga till en kontaktperson så kan ni kontakta antagningen på antagning@slu.se  


9. Hur fungerar det med studieavgifter?

En avgiftsskyldig student måste betala studieavgift för att kunna registreras på kurs. Om betalning inte har inkommit finns det en spärr för registrering i Ladok, och studenten kan inte registreras. När betalning inkommer så markerar antagningen det i Ladok, och då försvinner spärren och studenten kan registreras.

En avgiftsskyldig student som vill bli omregistrerad behöver inte betala igen, men spärren för registrering måste tas bort manuellt av antagningen.

Villkoret SV i NyA som avser studieavgifter försvinner inte när studenten har betalt. Man kan endast se om en student har betalt i Ladok.

Regler som gäller för studieavgifter och återbetalningar återfinns i Utbildningshandboken kap 3.9 och 3.10. Vid frågor om studieavgifter, kontakta funktionsadressen tuitionfees@slu.se.


10. Vad gäller för stängning för sen anmälan och nollning av efterantagningstal?

Antagningen stänger alla kurser för sen anmälan ca två veckor efter kursstart och nollar alla antagningstal vid kursstart. Avsteg från detta ska meddelas antagningen av kursansvarig ISR/motsv. Läs mer här.


11. Hur får jag tillgång till NyA-webben?

Läs mer här.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15