Hur påverkas jag av O-Ringen på Ultuna campus?

Senast ändrad: 11 april 2022

O-Ringen (världens största orienteringstävling) kommer att hållas v 30 i Uppsala. SLU är tillsammans med Akademiska hus värdar för tävlingarna - en chans för SLU att visa upp sig från sin bästa sida! Men detta innebär givetvis en del saker för dig som arbetar på Ultuna.

Information om hela arrangemanget finns på O-Ringens hemsida.

På den här sidan finns information om hur O-Ringentävlingarna kommer att påverka:

Så påverkas Ultunaområdet

Utomhusmiljöer

Lokaler och byggnader

 • Motionshallen - upplåts för duschmöjlighet m m för O-Ringens funktionärer som campar på området.
 • VHC - vissa utrymmen kommer att användas för hantering av kartor
 • Enstaka andra utrymmen kommer också att användas

Så påverkas du som arbetar på Ultunaområdet

 • Det ska vara möjligt för de som inte har semester att arbeta som vanligt under veckan.
 • Mycket folk kommer att röra sig på campusområdet så säkerheten kommer att vara förhöjd.

Trafik och parkering

 • Mycket folk betyder mycket trafik och för att underlätta trafikflödet kommer följande att gälla:
  • Infart till området via södra entrén, dvs Ultuna allé.
  • Utfart från området via norra entrén, dvs Veterinärvägen.
 • Vägen mot SVA kommer att vara avstängd för trafik, med undantag för anställda vid SVA.
 • O-Ringenbussar kommer att avgå/ankomma i kolonner om 2-3 bussar med av- och påstigning vid Klinikcentrum när O-Ringendeltagare ska transporteras till och från dagens etapparena.
 • Det kan bli svårt med parkering under veckan. Eventuellt kommer det att gå att avlysa parkeringar för SLU-anställda. Man räknar dock med att de flesta av O-Ringendeltagarna parkerar i anslutning till campingen.

Kollektivtrafik

 • Lokaltrafiken kommer inte att gå in på Ultunaområdet utan passerar Ultuna på Dag Hammarskjölds väg.

Så påverkas verksamheten på UDS

 • Verksamheten på UDS ska kunna fortgå utan störning och SLU kan tillsammans med O-Ringen banda av vissa områden som t ex i närheten av våra djur.
 • Parkering vid UDS kommer endast att vara tillåtet för besökare till djursjukhuset
   
Karta över O-ringens campingplatser på Ultuna.
Campingen: 1000 platser med el (gröna), 1 300 platser utan el (svarta), 300 platser på funktionärscamping (röda).
Foto som visar hur skräpigt det var efter en festival och ett annat foto som visar hur rent det var dagen efter O-ringen i Norrköping 2019.
Så många människor på lilla Ultuna, det måste bli jätteskräpigt! O-Ringen är ett hållbart event med certifiering genom Greentime. Så här såg det ut efter 2019 års arrangemang, jämfört med Bråvallafestivalen.