SLU-nyhet

Nyhetsbrev MVM miljö, maj 2018

Publicerad: 13 september 2018

Internrevision

I början av maj genomfördes internrevision av miljöledningssystemet. Revisorerna var positiva, bland annat fick vi lovord för att vi har bra ordning på labben. Revisionen resulterade i sex avvikelser och tre förbättringsförslag. Revisionsrapporten kan läsas här.

Avfallsutbildning i oktober

I oktober kommer en avfallsutbildare från Ragn-Sells och håller en 2-3 timmars kurs med inriktning farligt avfall. Kontakta miljösamordnarna om du är intresserad av att delta.

Videoutrustning

Ett av våra miljömål är att minska utsläpp från resor, och resfria möten är en viktig del av det. En genomsyn av videoutrustningen i MVM:s mötesrum pågår för att förbättra förutsättningarna. I MVM-60 (entreplan) pågår installation av utrustning för videokonferenser

Nya miljömål på gång

Under hösten kommer vi arbeta med att ta fram nya miljömål. De gamla kommer finnas kvar i uppdaterad form, i linje med de senaste övergripande målen från SLU. Men det finns också möjlighet att lägga till helt nya, och vi tar gärna emot förslag och idéer.

Påminnelse 1 – informera nyanställda om miljöledningssystemet

Kom ihåg att informera nyanställda (inkl sommarvikarier och fältarbetare) om vårt miljöledningssystem och våra rutiner.

Påminnelse 2 – Rapportera avvikelser och kom med förbättringsförslag

Förslag på förbättringar och avvikelser kan lämnas med hjälp av formuläret på MVM-webben, eller med mail: mvm-miljo@slu.se

 Cykelvänlig arbetsplats

  • Projekt Cykelvänlig arbetsplats jobbar med att uppmuntra och förbättra möjligheterna att resa med cykel till/från arbete samt ge möjlighet att göra tjänsteresor med cykel. Läs mer här eller prata med miljösamordnarna för mer information.
  • LånecyklarPå MVM finns en cykel och en cykelkärra, men alla anställda kan även låna elcyklar från Ulls hus.
  • Cykelparkeringar MVM. Möblerna utanför huvudentrén ska tas bort och ge plats åt en cykelparkering. Enligt plan kommer både Ulls hus, MVM och VHC få tak över cykelställ (eller cykelställ under tak) innan årsskiftet.

 

Nyheter från SLU:s centrala miljöarbete

  • Klimatfonden. Har du en smart idé om hur SLU kan minska sin klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från SLU:s klimatfond och kanske få din idé förverkligad. Klimatfonden delar ut medel vid två tillfällen varje år. Ansökningsperioden för höstens omgång är öppen och deadline är 28/9. Klicka här för att läsa mer om klimatfonden.
  • Laddstolpar. Laddstolpar för elbilar finns färdiga att använda på parkeringen vid Ulls väg 24. Laddstolparna ger dig möjlighet att ladda bilen under tiden som du parkerar. Läs mer: https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2018/5/nu-kan-du-snart-ladda-bilen-pa-ultuna/
  • SLU - Näst bäst i Sverige. I den årliga rankningen som Naturvårdsverket gör av statliga myndigheter i Sverige kommer SLU precis som förra året på delad andra plats. Rankningen baseras på den rapport som SLU och alla andra myndigheter lämnar in varje år. Rapporten innehåller bland annat uppgifter om energiförbrukning och resor, men den tar även upp hur SLU arbetar med exempelvis hållbar utveckling i undervisningen. https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2018/5/SLUs_miljoledningsarbete_rankas_hogt/

Fler miljönyheter från SLU finns i Miljöenhetens nyhetsbrev.

Trevlig sommar önskar miljösamordnarna och intendenturen


Kontaktinformation
Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se