Förbättringsförslag och avvikelser

Senast ändrad: 02 maj 2019

Här kan du lämna förbättringsförslag och avvikelser gällande MVM-centrum.

Vid mindre avvikelser ska den anställde själv vidta åtgärder eller kontakta verksamhetsansvarig för hjälp med att hantera avvikelsen.

Är det ett nödläge ska rutinerna för nödlägesberedskap följas.

Miljöskador och oförutsedda miljöincidenter ska rapporteras in till SLU Miljö. Vid skada som kan påverka den yttre miljön (t.ex. kemikaliespill, befarat utsläpp till vatten och luft) ska Miljökontoret i berörd kommun kontaktas.

Är det en pågående avvikelse som har betydande miljöpåverkan ska miljöchefen informeras. När det akuta problemet är åtgärdat ska den anställde rapportera avvikelsen.

Tillbud och faktiska händelser inom säkerhetsområdet ska rapporteras till SLU Säkerhet.

Använd formuläret nedan. Det går även bra att använda pdf-formuläret. Vill du vara anonym, skriv ut och lämna i Miljösamordnar-postfacken på institutionerna eller i intendenturbrevlådan.


Rapport för
Plats & Tidpunkt
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD):
Tid:
Plats:
Ange om rapportingen avser MVM-centrum eller en institution:
Kortfattad beskrivning av avvikelsen/ förbättringsförslaget:
Trolig orsak:
Redan vidtagna åtgärder av rapportör (om så är fallet):
Förslag till förebyggande åtgärder:
Namn:
E-post:
Telefon:
Övriga kommentarer:
 

 

Kontaktinformation
Cecilia Bandh, Biträdande laboratoriechef
Institutionen för mark och miljö, Institutionen för mark och miljö, kemilaboratorium
cecilia.bandh@slu.se, 018-673403, 0724543775

Gunilla Mårsäter, Laboratorieingenjör 
Speciallokaler för undervisning, Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl) 

Sidansvarig: mvm-miljo@slu.se