Campusutveckling och förändringar i Ultunas närhet

Senast ändrad: 27 augusti 2020

SLU på Ultuna planerar inte för några större förändringar när det gäller byggnader den närmsta tiden. Dock har Uppsala kommun stora utbyggnadsplaner för det kommunen kallar Södra staden vilket kommer att påverka SLU och Ultuna i högsta grad. Ambitionen för denna webbsida är att något klargöra de planer som finns och länka till kommunens sidor där mer information finns samt att givetvis uppmärksamma de förändringar som sker på Ultuna.

Foto: Mark Harris, Frozentime

I Ultunas närområde

Södra staden

Södra staden är Uppsala kommuns planer för utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik fram till 2050. Översiktsplanen beskriver sex utvecklingsområden med olika grad av blandning av bostäder, verksamheter och service. Dessa områden är Rosendalsområdet, Polacksbacken, Malma, Ulleråker, Bäcklösa/Lilla Sunnersta samt Ultuna/Norra Sunnersta.

Klicka här för fördjupad översiktsplan Södra staden

Klicka här för planprogram för Ulleråker

Klicka här för planprogram för Gottsundaområdet

Uppsalapaketet

Uppsalapaketet innehåller nya bostäder, nya järnvägsspår mot Stockholm, ny tågstation i Bergsbrunna och ny spårväg mellan Bergsbrunna och Gottsunda med spår till Uppsala resecentrum. Det är ett avtal mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala. Läs mer om Uppsalapaketet här

Ny marköverenskommelse möjliggör Uppsalapaketet

Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus har träffat en överenskommelse som möjliggör en varsam utveckling av Ultuna och ett område söder om Nåntuna de kommande 30 åren. Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar byten och köp av mark för 167 miljoner kronor. Läs mer om överenskommelsen här

På Ultuna

Nya studentbostäder i Hydra

Det kommer att finnas 91 lägenheter med plats för 132 hyresgäster i det nya studentboendet som nu håller på att göras färdiga på Ultuna. Det är Akademiska Hus som våren 2019 började bygga om det stora huset som tidigare inrymde institutionen för kemi men som har stått tomt i flera år. Läs mer om Hydra här

overgang-800px-webb.jpg

Helrenovering av loftbron

Bron till Loftets hörsal ska genomgå en omfattande renovering. Stommen är i ett sådant skick att den helt måste bytas ut. Läs mer om renoveringen här

Ny restaurang öppnar på Ultuna

Måndagen den 13 januari öppnade Restaurang Logen på Ultuna. Restaurangen ligger som namnet säger i den vackra gamla logen från 1862. Ägarna heter Nordrest som driver flera restauranger i Stockholmsområdet. Där har de satsat på gröna och innovativa lösningar som de nu vill ta med sig till Ultuna. Läs vilka matställen det finns på Ultuna här

Vårdcentral

Välkommen till Ultuna vårdcentral. Den har öppet alla helgfria vardagar året runt. Klicka här för att komma till deras webbsida.

Matbutik

På Ultuna finns livsmedelsaffären Lifvs. Den är obemmanad och öppen dygnet runt. Läs mer här

Hitta till Ultuna och hitta här

SLU:s största campusområde Ultuna ligger i de södra delarna av Uppsala. Här finns universitetsledningen, två av fakulteterna och en stor del av universitetsadministrationen. Läs mer här

Foto övriga bilder: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Sidansvarig: mw-red@slu.se