Workshop 1 - Utforska

Senast ändrad: 27 augusti 2021

Vi skall nu drömma tillsammans och öppna upp de bilder vi har för att  visualisera vår vision och målbild och konkretisera hur vi ser Alnarp i framtiden, allt för att skapa den ideala miljön och arbetsplatsen vi behöver.

Vi ses på en skärm
Tid: 8 mars, kl 13:00 – 16:00
Plats: Digitalt möte i Zoom

 

Inbjudan

Alnarp i relation till sin omvärld
Alnarp har alltid varit en viktig och strategisk plats. Sedan starten av Alnarps Landtbruksinstitut år 1861 bedrivs kunskapsutveckling genom forskning och undervisning på platsen. 
 
Med utgångspunkt från tidigare diskussioner och samtal kommer vi nu tillsammans göra verkstad, ta fram de pusselbitar vi behöver för att lyfta blickarna mot ett nytt Alnarp. Vi behöver ta vara på möjligheten att forma Alnarp till just den miljö och plats vi behöver ha för att verka och utvecklas i.
 
Övergripande syfte med vårens tre workshops  
Är att tillsammans skapa tydliga principer för hur framtidens Campus Alnarp ska vara och fungera för oss. Ett ramverk i form av guidande principer som gör det enkelt för oss att göra relevanta vägval på såväl övergripande som detaljerad nivå. Vi vill genom workshopserien ta tillvara på befintliga insikter och kompetens för att tillsammans navigera i de olika syften och intressenter vi har att designa vårt campus för och med.  
 
Syfte workshop 1 - Drömma tillsammans
Genom att ta tillvara på det som redan sagts och tänkts runt ett framtida Campus Alnarp, ska vi nu göra den övergripande visionen mer konkret och påtaglig. Vi skall tillsammans öppna upp och dela de bilder vi har för att konkretisera hur vi ser att Alnarp ska vara och fungera för oss i framtiden och i sin relation till omvärlden, allt för att skapa den ideala miljön och arbetsplatsen vi behöver.
 
Några tankar
·       Vad vill vi skapa?
·       Vad ser vi? Vad hör vi? Vad gör vi?
·       Hur skall vi arbeta och Hur vill vi använda platsen?
·       Hur behöver Campus Alnarp vara för oss för att möta våra behov runt tex arbete och återhämtning, digitalt och fysiskt, inne och ute, samarbete och eget arbete, forskning och undervisning, kreativitet och analys, osv…
 
Utkomsten av denna första workshop blir en påtaglig och gemensam bild av hur vi vill uppleva och använda ett framtida Campus Alnarp.
 
Förberedande inför ws1
Inför första träffen ber vi er, som verksamhetsansvariga, att tänka igenom hur din organisation och medarbetare behöver ha det i framtiden. Vad är viktigt för er? Hur kommer era behov se ut och vilka olika slags beteenden behöver stödjas? Försök även fånga medarbetarnas tankar och bilder på vilket sätt som platsen ska användas och hur den behöver te sig för att stödja önskade beteenden och möta olika målgruppers behov. Du kommer efter workshop 1 sedan få möjlighet igen att förankra och fördjupa våra gemensamma insikter med dina medarbetare.
 
Vi ses på en skärm
Tid: 8 mars, kl 13:00 – 16:00
Plats: Digitalt möte i Zoom
 

 

Resultat


Första workshopen är i hamnen och vi tackar för ert stora engagemang. Vi har nu tagit fram ett resultat och summering och av det som vi presterade tillsammans. De samlade insikterna om vad som är viktigt för att skapa ett framtida campus Alnarp som fungerar och upplevs på det sätt vi önskar återfinner du här summerade i två steg.


Instruktioner

Din uppgift är nu att dela dessa bilder med dina medarbetare för att förankra processen och få nya inspel och perspektiv på vad som är viktigt för att platsen ska upplevas värdeskapande för alla. Vi vill få in kompletterande och adderande insikter som du får med dig från dina medarbetare. Det kan vara nya bilder eller insikter till våra post-it kluster. För att tolka nya insikter så korrekt som möjligt är det bra att skriva en kort förklaring.

Mejla detta till Mats Svensson senast den 27 mars. 

Result - English

The first workshop is over and we thank you all for your commitment. Here you will find the result and a summary what we achieved together.

The collected insights about what is important to create a future campus Alnarp that will work and is experienced in the way we want, are summarized in two steps.


Instructions
Your task is now to share these images and result with your employees to anchor the process and gain new input and perspectives on what is important to be experienced as value-creating for everyone. We want you to bring in complementary and additional insights that you get from your employees. It can be new images or insights into our post-it clusters.

Email this to Mats Svensson no later than March 27.