En paradgata från tågstationen mot campus?

Senast ändrad: 19 december 2022

Att campusutvecklingen på Alnarp är ett enormt projekt fick vi verkligen en insikt om på informationsmötet den 20 juni. Det finns tusentals frågor att utreda och ta beslut om. Det tar TID. Och vi behöver nog ta ett steg i taget, ibland stora kliv och ibland små myrsteg.

Till sin hjälp har gruppen som arbetar med campusutvecklingen engagerade medarbetare som ingår i olika kompetensgrupper och det har genomförts flera olika workshops på tema lärmiljöer, kontorsmiljöer och labmiljöer där både Akademiska hus, GAHL och konsult medverkat.

Tåget kommer faktiskt!

En kort historisk sammanfattning bevisar att det inte bara tar tid med varje del av vår campusutveckling, det handlar också om att tre stora aktörer ska synkronisera sig; SLU, Lomma kommun och Akademiska hus.

Men nu kommer tåget till Alnarp i slutet av 2026 och hur ska vi använda denna positiva utveckling till en utveckling av vårt campus? Vad kommer vi att vilja visa, hur ska det se ut, hur ska människor hitta på campus och hur ska de förstå att de kommit till ett universitet i världsklass?

Genom flera olika workshops och diskussioner har fyra guidande principer, nja, egentligen sju, vuxit fram och som ska tjäna som riktlinjer i det vidare arbetet:

Dessa kan du läsa mer här.

Lärdomar från tre

Alla goda ting är tre sägs det och tre lärdomar har vi fått från tre olika håll med olika inriktning genom landskapsanalyser från olika arkitekter/landskapsarkitekter: Kiss (2012), Desvigne (2020) & Mareld (2022). En mycket kort sammanfattning av dessa lärdomar är:

 • Det behövs strukturer för att säkra hela campuslandskapet
 • Öppna upp slutenhet och barriärer – öka överblicken och orienterbarheten
 • Connect campus - "vilande" områden på campus ska integreras/aktiveras
 • Utomhus/inomhus - kopplingar till utomhusutbildning, utomhusarbete och forskningsanläggningar/testbäddar behöver utvecklas
 • Ett integrerat campus med akademi, företag och bostäder är en viktig ambition – men ska göras utan att riskera förutsättningarna för SLU:s forsknings- och utbildningsverksamhet
 • Ett helhetsbegrepp är en nödvändighet för att utveckla delarna.

Var är vi idag?

Nu vill vi studera och utforma campusmiljön ur ett helhetsperspektiv och göra fler detaljerade landskapsanalyser, t ex att ta beslut om lokalisering av nybyggnad och/eller tillbyggnader och om hur vi ska designa omgivningarna kring tågstoppet.

Snart anställs en gemensam doktorand (AH och SLU) som bland annat ska hjälpa till genom att göra studier och jämförelser om gröna, levande campus, internationellt, att inspireras av.

De ekologiska fälten i Alnarp och ett urval av växter från Balsgård ska flyttas till Alnarp och lämpliga platser utvärderas nu.

Busstationen i Alnarp har fått nytt namn: Campus Alnarp.

Akademiska hus satsar i Alnarp! De har nyligen byggt ny anläggning till Nordgen och akvifersystemet börjar bli klart och ska slutbesiktigas vecka 35.

Det går bra för studenterna på Alnarp Farm, verksamheten utvecklas och ökar, detta ger en härlig bild av SLU i Alnarp.

Vad händer nu?

Några smakprov om vad som är på gång:

 • Byggprojektet går in i nästa fas, intensiva diskussioner – SLU Lokaler
 • Nya möbler till altanen på restaurangen och sponsrade möbler till Alnarpsgården
 • Pergola i parken – gåva till SLU Alnarp från Sveriges arkitekter av pergola som uppförts i nästan sin ursprungliga form på H22. Denna skapades av Per Friberg på H55
 • (Digitala) infoskärmar på campus för att bland annat förmedla vad vi jobbar med och visualisera kartor
 • Vegetationsutveckling
 • Budget för 2023.

Efter föredragningen ställdes frågor från publiken. Bland mycket annat undrade man hur vi ska kunna stå emot bostadsbyggnadstryck när nu en tågstation är på plats, ska jordbruksmarken kunna fredas, ska vi hägna in delar av parken för att skydda värdefulla växter, med ökat besökstryck behövs ökad service av olika slag, vem ska finansiera det. Viktiga frågor som ska bevakas på olika sätt.

Paradgata?

Nå, kan vi nu när Sundsvägen blir en återvändsgata, anlägga en riktig paradgata in mot campus från tågstationen?

– Alnarps skapades som en modell för lantbruket en gång. Den tanken ska vi ta med oss i det fortsatta arbetet, nu har vi definitivt en potential att sätta en modell för ett modernt och grönt campus, menar Karl Lövrie.

 

Detta är en sammanfattning från informationsmötet med campusutvecklingsgruppen Margit Nothnagl, Karl Lövrie och Sara Kyrö Wissler i juni 2022.

Text: Anette Neldestam Larsson.


Kontaktinformation

Koordination/projektledning
Sara Kyrö Wissler
sara.kyro@slu.se, 0703-32 17 26