Tågstopp Alnarp

Senast ändrad: 29 maj 2023

Efter nästan 40 års uppehåll startade persontåg i december 2020 att åter igen stanna på Lomma station och andra stationer längs Lommabanan. Nu fortsätter arbetena med att utveckla Lommabanan etapp två som inkluderar tågstationer i både Alnarp och Flädie. Dessa stationer beräknas stå klara i december 2026.

Tågstationen i Alnarp omfattar byggnation av två sidoplattformar om 170 meter inklusive plattformsutrustning och en gång- och cykeltunnel under järnvägen med anslutande trappor och ramper. Den befintliga plankorsningen vid Sundsvägen kommer att stängas och rivas.

En tågstation i Alnarp ger goda förutsättningar för anställda och studenter vid SLU Alnarp att resa hållbart men även för besökare till området. Framöver kommer även tågstationen att underlätta resandet för de som så småningom flyttar in i det bostadsområde som planeras norr om befintligt campus.

Totala kostnaden bedöms uppgå till 130 miljoner kronor.


Kontaktinformation

Jesper Bergnordh, Översiktsplanarkitekt
Lomma Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
234 81 Lomma 
040- 641 11 75
jesper.bergnordh@lomma.se