Hoppa till huvudinnehåll

Vision Alnarp - utvecklingsprocess


Utvecklingsarbetet bedrivs av SLU i samarbete med Lomma kommun och Akademiska Hus

 

Genom detta samarbete vill vi öka möjligheten att utveckla Alnarp till en unik plats för innovation samverkan och god livsmiljö för alla nutida och framtida användare och intressenter. Vi ser en potential i att Alnarp ska kunna bidra till och fungera som en förebild för en mer hållbar samhällsutveckling i södra Sverige men även nationellt och globalt. Ambitionsnivån ska vara hög.


Bakgrund

2012 skapades Campusplan Vision Alnarp i samverkan mellan SLU och Akademiska Hus. Drygt 5 år senare beslutade parterna att gemensamt revidera dokumentet och att tillsammans utreda hur den fysiska miljön på Campus Alnarp kan utvecklas för att på bästa sätt stödja SLU:s verksamhet i framtiden.

Lomma kommun har planer för tre föreslagna utbyggnadsområden i norra delen av Alnarp. Ett område för bostäder och två verksamhetsområden för gröna näringar. Utöver detta har det beslutats om tågförbindelser till Alnarp.


Byggnationsprocessen

Ledningen för LTV- och S-fakulteterna arbetar tillsammans med fastighetsavdelningen med att ta fram ett underlag till rektorsbeslut för att starta nästa fas i byggnationsprocessen av de nya verksamhetslokalerna i Alnarp, programarbetet. SLU kommer att arbeta tätt ihop med byggherren Akademiska Hus.

Läs mer om projektet för verksamhetslokaler här

Se beskrivningar av olika faser i ett byggprojekt vid SLU och de enskilda rollerna i "Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU".


Campusutvecklingsprocessen

Kompetensgrupper inrättas för engagerade medarbetare vid campus Alnarps institutioner och enheter för att de med kunskap och expertis kan bidra till kvalitet i såväl campusutvecklingen som i enskilda utvecklingsprojekt.

Kompetensgrupperna ska kunna användas som rådgivande instans i olika situationer och i olika projekt utifrån de teman som varje grupp har som ansvarsområde perioden 2022-01-01 till och med 2023-12-20. Syftet med grupperna är att använda medarbetares kompetens både som brukare och som experter.

Läs mer om kompetensgrupperna här


Kontaktuppgifter

Koordination/projektledning
Sara Kyrö Wissler
Tfn. 0703-32 17 26
E-post. sara.kyro@slu.se

 

Processadministration
Mats Svensson, servicechef
Tfn. 040-415033, 0702-435422
E-post. mats.svensson@slu.se

 

Processledning
Karl Lövrie, Prodekan LTV
Tfn. 040-415439, 0730-242261
E-post. karl.lovrie@slu.se

 

Lokalstrateg
Camilla Westerborn, lokalstrateg
Tfn. 018-672205, 070-3975214
E-post. camilla.westerborn@slu.se 

 

Processledning
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör LTV
Tfn. 040-415434, 0761-172296
E-post. margit.nothnagl@slu.se

 

Kommunikation
Li Gessbo, kommunikatör
Tfn. 018-671095
E-post. li.gessbo@slu.se

 

Publicerad: 14 april 2022 - Sidansvarig: li.gessbo@slu.se
Loading…