Hoppa till huvudinnehåll

Vision Alnarp - utvecklingsprocess


Utvecklingsarbetet bedrivs av SLU i samarbete med Lomma kommun och Akademiska Hus

 

Genom detta samarbete vill vi öka möjligheten att utveckla Alnarp till en unik plats för innovation samverkan och god livsmiljö för alla nutida och framtida användare och intressenter. Vi ser en potential i att Alnarp ska kunna bidra till och fungera som en förebild för en mer hållbar samhällsutveckling i södra Sverige men även nationellt och globalt. Ambitionsnivån ska vara hög.


Bakgrund

2012 skapades Campusplan Vision Alnarp i samverkan mellan SLU och Akademiska Hus. Drygt 5 år senare beslutade parterna att gemensamt revidera dokumentet och att tillsammans utreda hur den fysiska miljön på Campus Alnarp kan utvecklas för att på bästa sätt stödja SLU:s verksamhet i framtiden.

På uppdrag av Lomma kommun har en utredning sammanställts inför kommunens arbete med Översiktsplan 2020. Uppdraget bygger på analys av de utgångspunkter som ges i samrådshandlingen av ÖP 2020. Detta innebär tre föreslagna utbyggnadsområden i norra delen av Alnarp. Ett område för bostäder och två verksamhetsområden för gröna näringar. Utöver detta planeras för tågförbindelser till Alnarp.


Byggnationsprocessen

Ledningen för LTV- och S-fakulteterna arbetar tillsammans med fastighetsavdelningen med att ta fram ett underlag till rektorsbeslut för att starta nästa fas i byggnationsprocessen av de nya verksamhetslokalerna i Alnarp, programarbetet. Ulf Persson, byggprojektledare från SLU, kommer att arbeta tätt ihop med byggherren Akademiska Hus.

Se beskrivningar av olika faser i ett byggprojekt vid SLU och de enskilda rollerna i "Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU".

 


Kontaktuppgifter

Processledning
Karl Lövrie, Prodekan LTV
Tfn. 040-415439, 0730-242261
E-post. karl.lovrie@slu.se

 

Processadministration
Mats Svensson, Servicechef
Tfn. 040-415033, 0702-435422
E-post. mats.svensson@slu.se

 

Processledning
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör LTV
Tfn. 040-415434, 0761-172296
E-post. margit.nothnagl@slu.se

 

Kommunikation
Li Gessbo, kommuniktionsavd.
Tfn. 018-671095
E-post. li.gessbo@slu.se

 

Lokalstrateg
Camilla Westerborn, lokalstrateg
Tfn. 018-672205, 070-3975214
E-post. camilla.westerborn@slu.se 

 

Green Innovation Park
Niclas Östlund
Tfn. 040-41 50 45
E-post. ulf.perniclas@greeninnovationpark.se

 

Publicerad: 01 september 2021 - Sidansvarig: li.gessbo@slu.se
Loading…