Fördjupad landskapsanalys

Senast ändrad: 29 maj 2023

Mareld landskapsarkitekter AB har fått uppdraget att göra en fördjupad landskapsanalys för utemiljön vid campus Alnarp. Syftet med uppdraget är att ta fram fördjupade analyser av campuslandskapet i Alnarp med särskilt fokus på lokalisering av nya verksamhetslokaler och utvecklingen av vegetationen på campus.

LTV- och S-fakulteten, som är representerade på campus Alnarp, har tillsammans med några delar av verksamhetsstödet lämnat in en beställning för nya lokaler till sin verksamhet. Lokaliseringen av dessa eventuella nybyggda lokaler behöver hanteras enligt de guidande principerna och integreras i miljön på campus.

Målet med uppdraget är en fördjupad strukturplan för det gröna Alnarp (Akademiska Hus mark i relation till hela campuslandskapet) med fokus på relationen bebyggelsestruktur-grönstruktur men också rörelsemönster inom campus. Det ska även ge en övergripande vegetationsutvecklingsplan för utemiljön på campus Alnarp som är i samklang med strukturplanen.

Fakta:

Ett av underlagen till Marelds fördjupade landskapsanalys är det franska landskapsarkitektkontoret Michel Desvigne Paysagistes analyser av landskapet runt Alnarp, som presenterar ett till synes enkelt transformativt rumskoncept för utvecklingen av Alnarp.

Här presenteras en sammanfattning av Desvignes analyser: Ett bärande rumsligt koncept för Alnarp

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Koordination/projektledning
Sara Kyrö Wissler
sara.kyro@slu.se, 0703-32 17 26