Hoppa till huvudinnehåll

Vision Alnarp

En unik grön mötesplats för världsledande forskning, utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå.

Alnarps betydelse

SLU bedriver verksamhet på 33 platser runt om i Sverige. Alnarp är tillsammans med Campus Umeå och Campus Ultuna ett av våra tre största. Alnarp har långt före SLUs tillkomst varit en viktig och strategisk plats. Människans verksamhet i Alnarp sträcker sig nästan 1000 år tillbaka och rester från den tidigare kungsgården kan skönjas i delar av Alnarpsparkens skog med sin flerhundraåriga kontinuitet.

Sedan mitten av 1800-talet bedrivs här kunskapsutveckling genom forskning och undervisning. Alnarps Landtbruksinstitut startade redan år 1861. Idag sker de viktigaste forsknings- och utbildningsfrågorna på SLU i Alnarp inom landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap samt skogsvetenskap.

Nu pågår planering för framtiden och hur Alnarp utifrån kärnverksamheten kan utvecklas. Både i sin fysiska miljö och med hur undervisning, forskning, samverkan och kommunikation kan stödja SLU:s huvuduppdrag.

Målbild

Alnarp är en välkänd arena för samhällets framtidsfrågor, som kontinuerligt utvecklas i samverkan med berörda och intresserade aktörer. 

Senaste nytt

Publicerad: 01 september 2023 - Sidansvarig: anna.bleckert@slu.se

Processledning
Christina Lunner Kolstrup, dekan LTV
Telefon: 040-41 54 94
E-post: christina.kolstrup@slu.se

Koordination/projektledning
Sara Kyrö Wissler
Telefon: 0703-32 17 26
E-post: sara.kyro@slu.se

Processadministration
Mats Svensson, koordinator 
Telefon: 040-415033, 0702-435422
E-post: mats.svensson@slu.se

Kommunikation
Anna Bleckert, kommunikationsavdelningen
Telefon: 018- 672460
E-post: anna.bleckert@slu.se

Loading…