Temagrupp 1 – SLU

Senast ändrad: 24 september 2021

Mer information kommer. Det första mötet ska ta upp frågor som handlar om kärnverksamheten. Här tas frågor som vilka fysiska miljöer som SLU behöver samt hur dessa behov ser ut i framtiden.

  • Forskning och forskningsinfrastruktur
  • Utbildning och lärandemiljöer
  • Särskilda behov (försöks- och demonstrationsodlingar, djurhållning m.m.)
  • Samverkan inom akademin

Målgrupp: Medarbetare och studenter vid SLU.

Plats och tid

Mötet hålls tisdagen den 12 oktober i Loftets bankettsal, alltså ovanför Ulls restaurang i gamla ladugården. Tiden är 9.00–12.00. Fika serveras under mötet.

Anmälan

Anmäl dig före den 5 oktober. Det går bra att anmäla sig till alla tre möten. Fika serveras.

Mer information och anmälan här

Mötesledare

Temamötena leds främst av arkitekt Martin Livian. Han har särskilt stor erfarenhet av miljöer för lärande och innovation. Under de senaste åren har Martin drivit arbetet med att ta fram campus- och utvecklingsplaner för bland annat Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Chalmers och SLU Alnarp. Martin arbetar på det Göteborgsbaserade företaget Probility.

Martin har hjälp av Fredrik Rosenhall och Magnus Schön. Fredrik är arkitekt på Inobi. Han har varit involverad i utvecklings- och campusplaner för ett flertal universitet, bland annat SLU Alnarp. Fredrik brinner för samhällsbyggandets sociala och ekologiska dimensioner.

Magnus har varit verksam som landskapsarkitekt och arkitekt i samhällsbyggnadsbranschen i över 20 år. En personlig drivkraft hos Magnus är att sammanlänka arkitektur och landskap för att hitta nya lösningar på utmaningar som kommer med ett förändrat klimat vilket samhället akut står inför idag. Magnus är uppdragsansvarig på företaget Kod Arkitekter.

Dessa tre är upphandlade av Akademiska Hus.

Cirklar som visar överlappande fokus, diagram.

I fokus

För att få struktur och inriktning på de olika mötena har olika teman valts. Mötenas fokus går givetvis in i varandra.